Artist In Residence

AIR is het artist in residence programma voor binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met name door de samenwerking met kennisinstellingen, high tech bedrijven en instellingen is dit een interessante plek voor getalenteerde kunstenaars. Concrete projecten zijn ontwikkeling van installaties en mediakunst voor Image Radio en Strijp-S. In 2008 is door MADlab een nieuwe ruimte op Strijp-S in gebruik genomen. Via exposities, publicaties, workshops en presentaties worden de gerealiseerde installaties, applicaties en ervaring verspreid. Aanvragen voor een twee- of driemaandelijkse residency moeten vergezeld van een voorstel worden ingediend bij MAD emergent art center.