STRP festival

Het STRP Festival (18 november 2010) is één van de grootste art & technology festivals in Europa en uniek in de mix van muziek, kunst & technologie. De inhoud van het programma is multidisciplinair en laagdrempelig. In De focus van STRP ligt op impact en een 360 graden beleving met een uitloper naar verdieping, verbazing en verstilling.

Strijp Festival


E-pulse

1 t/m 10  Oktober is het E- Pulse festival er weer. Een festival vol interactieve en digitale kunst, e-movies en live optredens!

E- pulse


Moodwall (IR07) wint Dutch Design Award 2009

De Moodwall in de Amsterdamse Bijlmer, die als kunstinstallatie werd ontwikkeld voor Image Radio 2007 heeft de prijs voor beste product voor de openbare ruimte gewonnen. Een bewijs dat er concrete resultaten volgen op artistieke experimenten met technologie. Moodwall DDW


Image Radio 2008

exploring your invisible paradise

30 oktober t/m 2 november Eindhoven

Het thema legde de nadruk op inspirerende en experimentele ontwikkelingen in de kunst die participatie in nieuwe media en netwerken bevorderen. Er werden interactieve nieuwe media installaties gepresenteerd van 30 oktober t/m 2 november, op diverse locaties in het centrum van Eindhoven. Tevens seminar/workshops op 31 oktober en op 1 november het Image Radio Symposium. Imageradio website MADFlyerImageRadioKL


Bazaar Bizarre

Een surrealistische markt, waarin kunstwerken, objecten, installaties, performances en acts op een niet-alledaagse, ongebruikelijke wijze getoond werden op 17 en 18 juni 2006. MAD presenteerde videowerk van Monique Priem, Krijn Hendriksen (Debby does Art) in twee units.


Blind Spot Sound Art

Het aspect geluid wordt vaak genegeerd, of op zijn best een bijrol toebedeeld. Dit project presenteert een serie ingrepen in de openbare ruimte die op diverse manieren bewijzen dat de ondergeschikte rol van geluid in de ontwerpwereld niet geheel te recht is. De stationshal van het NS Centraal Station functioneert als een soort van publieke poort naar Eindhoven Design Capital en is gekozen om de bijzondere status in relatie tot de omgeving: het is een blinde vlek in de stadsomgeving, waar normaal niemand acht op slaat, ondanks de grote aantallen bezoekers. Tot deze waarneembaar wordt door een publieksgerichte ‘onzichtbare’ toevoeging – Blind Spot Sound Art. De deelnemende kunstenaars weten juist deze plek te raken met hun karakteristieke en onderzoekende applicaties.


Vidiwall TAC

De VidiWall is ingezet voor presentaties en exposities in het TAC:

  • Brazilian Art show
  • TAC design expositie (SALE)

Eind 2006 heeft MAD de VidiWall verkocht, omdat deze niet meer efficient kon worden ingezet in de huidige programmering van het TAC.


Paul Panhuysen: Sounding Empties

Installatie/concert, waarin een voormalige museum ruimte en transportkisten van het Van Abbermuseum worden gebruikt om in het Temporary Art Centre een ruimtegebonden installatie te construeren. Paul:     Bij een recent bezoek aan het TAC zag ik op verschillende plekken grote, lege kratten van kunstwerken, afkomstig van de voormalige opslag van het Van Abbemuseum. Ook zag ik de verlaten ruimten zelf, groot, leeg en verlaten. Deze waarnemingen brachten mij op het idee van een ruimtegebonden installatie. Ik zou de in het gebouw aanwezige kratten nog eenmaal bij elkaar willen brengen in een voormalige museumruimte en deze willen gebruiken als de klankkasten voor een lange snaren installatie, die de gehele ruimte zal vullen en tot klinken brengen. De installatie zal gestemd worden door de verhoudingen tussen de lengtes van de verschillende snaren systematisch te bepalen. Deze stemming zal ook in hoge mate het beeld bepalen. De snaren zullen alle afzonderlijk worden aangespeeld door langzaam draaiende motoren, voorzien van een plectrum. Wanneer iemand de ruimte binnenkomt zal deze automaat via een bewegingssensor worden ingeschakeld. TAC Eindhoven


Re-Play

Deze expositie was onderdeel van Het Klein Multimedia Festival (HKMF), dat werd georganiseerd door theater Het Klein en MAD emergent art center. HKMF werd gehouden van 18 tot 28 juni 2003. MAD emergent art center organiseerde een expositie van installaties en kunst die de techniek en mediale kwaliteiten van spel en speelgoed als onderwerp hadden. Het bijzondere hiervan was dat spel een primaire levensbehoefte is, die echter zelden serieus wordt genomen. MAD heeft hier verandering in weten te brengen door experiment en expressie met spel te tonen.