Paradigma – Serious Gaming & Forumdiscussie


922629_457480804339630_1579815314_o
Niemand minder dan Ben Schouten (Prof. Playful Interaction TU/e); Irene van Peer (Designer/Researcher HKU); Matt Cottam(CEO Tellart) en moderator David Kousemaker (Blendid) geven acte de présance tijdens het Forum Serious Gaming.

Tevens live demo van gamification project en toegang expositie.

Dit Forum vindt plaats op donderdagavond 16 mei 19:00 uur – 22:00 uur in de Witte Dame, Bibliotheek, Emmasingel Eindhoven.
Toegang gratis, rsvp via Facebook

Expositie Serious Gaming van 10 tot 26 mei Witte Dame Bibliotheek.

Vanaf vrijdag 10 mei t/m zondag 26 mei presenteert het MAD emergent art center in het kader van kenniswerkplaats Paradigma een programma over serious gaming met een expositie en een gratis toegankelijke forumdiscussie op donderdag 16 mei (19.30 uur) in de Bibliotheek Eindhoven.

Hoeveel kun je leren van een spel spelen?

Historicus Huizinga zei het al in zijn boek ‘de spelende mens’ uit 1938: een spel is een efficiënt hulpmiddel om verandering en verdieping te bereiken. Spelbeleving kan worden gebruikt om bewustwording en verandering van houding en gedrag teweeg te brengen. De gamer kan dan in een veilige omgeving, het virtuele trainingsveld, experimenteren en mag fouten maken. Dat gaming serious business is geworden mag duidelijk zijn: de toepassingen zijn zeer divers en variëren van educatie in een gaming omgeving tot het oefenen van hulpverlening bij een terroristische aanslag.

Aan de hand van dit onderwerp stellen kunstenaars, wetenschappers, designers, filosofen en schrijvers een programma samen waarbij ontmoeting, uitwisseling van informatie en het ontwikkelen van nieuwe ideeën centraal staan. Ben je zelf deskundig of geïnteresseerd in serious gaming? Iedereen (instelling, collectief of individu) kan een voorstel doen voor een tentoonstelling, lezing, debat dat aansluit bij dit programma.

Wil je meedoen met jou idee mail dan naar madburo@dse.nl


MAD in beweging

Mad transformeert naar een projectorganisatie, en gaat de komende jaren op zoek naar mensen, partners en programma’s om meer kwaliteit en resultaat te realiseren. Ruim tachtig niet mis te verstane steunbetuigingen voor MAD. Van kunstenaars, wetenschappers, bedrijven, directeuren instituten, kenniswerkers, hackers en architecten. Op een mooie manier getuigen deze van de waarde en kwaliteit van MAD. Verzameld na het negatieve advies commissie Post Eindhoven eind 2009. Lees het hier onder. Read the rest of this entry »


Hackathon Live Coding

11-11-11 MAD Hackathon Live Coding 11 AM 11 PM Open lab space voor demo coders, data kunstenaars, digitale performers, game hackers, music/audio coders, VJ’s … (a day of live programming, hacking, circuit bending, app dev, data visualisation, kinect performances as well as Upstage screenings) Simultaan is MADlab van 11-11 een hub in het online Upstage Festival dat in 24 uur rond de wereld gaat. Hiermee wordt live gechat over de performances. De eerste 10 inschrijvers krijgen gratis toegang, daarna slechts € 5 entree inclusief data, drinks en bites. Consideration applies. Meer informatie en inschrijven: mailto:info@madlab.nl Read the rest of this entry »


PULS 2010 – kunstenaars thema’s en interventies

PULS 2010 homepage

Kunstenaars, thema's en interventies

Zeven ontwerpers/ kunstenaars creëerden een speciale route in de stad. La Città Mobile was het startpunt om deze routes te zien en zelf te volgen. De routes werden ook getoond middels een expositie van het achterliggende concept. Onderwerpen: licht, geluid, geur, tast, tektoniek, data city en mindmapping.

PULS 2010 presenteert werk van

  • Ralf Brodrück – Tectonics
  • Henk van der Geest – Light
  • Mario van Horrik/Petra Dubach – Sound
  • Marije van der Park – City Food
  • Remco Roes – Mindmap
  • Maki Ueda – Smell
  • Sander Veenhof – Datacity

Ralf Brodrück – Tectonics Kettingboog

Ralf deed een poging  om met behulp van 50 heliumballonnen een kettingboog te laten verijzen van 500 m lang. Dit komt overeen met de afstand van de hefbrug naar de rondweg. Vanaf de rondweg was Ralf met een uiteinde circa 300 m richting hefbrug gelopen. De kettingboog die op deze manier ontstond, is qua afmeting vergelijkbaar met de Gateway Arch in St Louis van Eero Saarinen. Als de weersomstandigheden het toelaten zou Ralf een uiteinde loslaten, en zo kan  er een verticale lijn van 500 m ontstaan. Dit is even hoog als de Shanghai World Financial Center; het hoogste gebouw ter wereld.

Henk van der Geest – Light

Henk richt zich op verdieping in het ontwerpen van licht vanuit de invalshoek van beleving en het narratieve aspect. Licht wordt te vaak gezien als een technische faciliteit, terwijl licht het meest poëtische element is dat kan worden toegepast om het voorstellingsvermogen van de mens aan te spreken. De route: De straat is een theater; theater ligt op straat. Welke elementen van theater zijn bruikbaar voor licht in de openbare ruimte en voor meer autonome uitingen van licht in de architectuur.Theater staat voor beleving en voor het vertellen van verhalen. Welke rol speelt licht daarin, wat voegt licht toe. Kan het zonder licht?

Mario van Horrik/Petra Dubach – Sound

CityWaves

De kunstenaars Petra Dubach en Mario van Horrik hebben 4 geluidsopnames gemaakt in Eindhoven in het Stadswandelpark, Centraal station, Catharinaplein en de Vestdijk. De opnames worden  continu herhaald en via hifi-versterkers worden 4 shakers aangestuurd. Deze geven de frequenties echter niet hoorbaar weer, maar als vibraties. De shakers werden gemonteerd op zinken platen die in de hal van La Cittá Mobile opgehangen zijn en dus een bewegend verslag doen van de 4 verschillende opnames. Een abstractie van de verschillende geluidsgelaagdheden van de stad Eindhoven; een kinetische vertaling van 4 geluidsomgevingen. CityWaves is de eerste installatie die Petra en Mario presenteren als resultaat van hun recent gestarte onderzoeksproject WAVES.

Marije van der Park – City food Look at Me!

(onderzoeksproject) Bureau Marije van der Park ging op ontdekkingsreis door de stad, op zoek naar eetbare en bruikbare wilde planten. Deze planten zorgen voor een ecologische structuur in de stad zonder dat wij hen herkennen en waarderen voor wat zij zijn. Daarbij worden zij veelal bestreden behalve op plekken in de stad waar zij spontaan groeien zoals op braakliggende terreinen of in private tuinen of volkstuinen en worden zij opnieuw gewaardeerd in ecologische bermen. Een ode aan het kruid dat ons omringt en dat maakt dat er poëzie in de stad kan ontstaan. Poëzie van de koude grond dat groeit als verborgen parels in de stad. Om zo te kunnen ontsnappen aan de voorspelbaarheid van de stad en als kind op reis te gaan naar deze verborgen groene parels…Zie Mij & Voel Mij & Proef Mij ‘De stad herbergt veel ‘onkruid’ dat tot de vorige eeuw nog veelvuldig in gebruik was. Het onkruid van nu heeft ons eeuwenlang gevoed, gekleed en genezen’.

Remco Roes – Mindmap

Postcards from a journey

Ansichtkaarten vertellen je welke gebouwen je gezien zou moeten hebben tijdens een bezoek aan een stad. De Sagrada Familia, Tower Bridge of het Sint Pietersplein. Ze tonen de architectonische hoogtepunten, de toeristische trekpleisters. Een rek vol met kaarten dicteert de toerist zijn route door de stad, van attractie naar attractie. De manier waarop een toerist zich door een stad begeeft, waarop hij zijn omgeving benadert en de gebouwen bekijkt, wordt bepaald door het commerciële toerisme, marketing en city branding. In principe wijst iedere vooraf uitgestippelde route je in een bepaalde richting, je kunt je niet aan de invloed van het dik gedrukte lijntje op de plattegrond onttrekken. En je wilt ook helemaal niet aan het traject ontsnappen, want dat zou betekenen dat je wellicht een hoogtepunt zou missen, of zelfs zou verdwalen. Bij het vaststellen van een route worden bepaalde gebouwen ingesloten en andere uitgesloten, er wordt bepaald wat belangrijk genoeg is om te bezichtigen. Postcards from a journey bestaat uit een serie van vijf ansichtkaarten met foto’s van details uit verschillende steden. Op deze kaarten staan geen afbeeldingen van de bekende toeristische hoogtepunten, maar van kleine opmerkelijkheden in de stedelijke omgeving, die slechts opvallen als erop gelet wordt. Met je ogen gericht op een plattegrond, zou je er waarschijnlijk voorbij zijn gelopen. Vaak is niet eens te herkennen in welke stad de foto is genomen. Postcards from a journey dringt dieper door dan de vooraf afgebakende doelstellingen van city branding en zoekt voorbij de gebruikswaarde en het economisch belang van gebouwen. Deze ansichtkaarten presenteren de stad als een levendig, voortdurend veranderend organisme dat onder invloed staat van de toe-eigening door talloze individuen. De serie van vijf stedelijke impressies toont de onmogelijkheid om een stad in kaart te brengen. Zonder specifieke locaties te benadrukken, nodigde Postcards from a journey je uit om je eigen, alternatieve route door Eindhoven te bewandelen en zelf de stad te ontdekken en op een nieuwe manier te ervaren. Door middel van de benaderingswijze van de stedelijke omgeving, die in de foto’s op de kaarten is te ontdekken, worden meerdere routes mogelijk. Er is geen sprake van één vooraf bepaald parcours dat voorschrijft wat de moeite waard is om te bekijken. In plaats daarvan bood dit project een handreiking om een bepaalde kijkhouding aan te nemen, die leidend zal zijn voor de route waarmee je je door de stad kon begeven.

Maki Ueda – Smell Aromascape of Eindhoven

Wat ruik je als je een wandeling maakt rondom de stad Eindhoven? In dit project ga je Eindhoven verkennen op het niveau van geur. Wat is het dat we ruiken? Wat stel je, je erbij voor en wat voor gevoel geeft het? De workshop zal zich bezighouden met deze vragen. De workshop concentreerde zich als eerst op veldwerk en het observeren van de omgeving met de reukzin. Ook werd er uitgelegd hoe je  met anderen over geur kunt communiceren, met behulp van een basiswoordenschat voor het analyseren en uitdrukken van het karakter van een geur. Door degeuren in kaart te brengen creëren we zo de aromscape van Eindhoven. Ten tweede werden er geuren gehaald van deze ruikende materialen: cheeseburgers, oude boeken, rubber banden, bloemen, soep, etc.

Sander Veenhof – Datacity Layar Safari

Stad Route: Geen tijd en /of geld om te reizen naar Afrika voor een wilde en avontuurlijke safari? Augmented Reality bood de oplossing. Door middel van een unieke collectie  wilde dieren die tijdelijk hun betrekking in Eindhoven hadden gevonden. Deze wilde dieren waren te observeren met behulp van innovatieve mobiele technologie: de augmented reality browser Layar, beschikbaar voor de iPhone 3Gs of Android smartphones (gratis te downloaden in de App Store). Zie hier de inside informatie over de Layar Safari: www.sndrv.nl/layarsafari/


Expositie DIGITAAL@BKKC

BKKC presenteert de expositie DIGITAAL – Digitale netwerken in Brabant – 10 sept t/m 24 oktober met werk van diverse Brabantse kunstenaars, waaronder Mirjam van Overbeek met Prototope, voorgedragen door MAD emergent art center. Verder werk van Dorette Sturm, Rik Moonen, Marcus Graf en Tim van Cromvoirt. Fragment Prototope.

Artist In Residence

AIR is het artist in residence programma voor binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met name door de samenwerking met kennisinstellingen, high tech bedrijven en instellingen is dit een interessante plek voor getalenteerde kunstenaars. Concrete projecten zijn ontwikkeling van installaties en mediakunst voor Image Radio en Strijp-S. In 2008 is door MADlab een nieuwe ruimte op Strijp-S in gebruik genomen. Via exposities, publicaties, workshops en presentaties worden de gerealiseerde installaties, applicaties en ervaring verspreid. Aanvragen voor een twee- of driemaandelijkse residency moeten vergezeld van een voorstel worden ingediend bij MAD emergent art center.


Upgrade! Sao Paulo

Soft Borders is de 4e upgrade! Van Internationaal Netwerk Conferentie en Festival, dat zal plaatsvinden in São Paulo , Brazilië, dat plaats neemt van 18 tot 21st/october/2010. Op de conferentie zullen  kunstenaars, curatoren en onderzoekers uit 30 landen een presentatie – en op het gebied van nieuwe media en kunst besprekingen houden, in de internationale en lokale context, met name in Brazilië, het land dat de gastheer is van  de huidige editie van het evenement.

Upgrade Sao Paulo


NetArt

Sinds 2001 ontwikkeld MAD emergent art center NetArt projecten in samenwerking met kunstenaars, ingenieurs en researchers. Momenteel onderzoeken we de relevantie van internet voor verbanden tussen fysische en virtuele werkelijkheden. We staan open voor onderzoek- en/ of projectvoorstellen.


Shockwave

7 nov 09 – 15 nov 09 Mediakunst die reageert en shockeert. Tijdens het GLOW festival presenteert MAD emergent art center een selectie mediakunst in het TAC. Er wordt zowel nieuw als bestaand werk getoond van hedendaagse mediakunstenaars. In een doorlopende programmering krijgt de bezoeker een aantal ervaringen die nieuw licht werpen op de veranderde gemedialiseerde wereld van nu en morgen. De gepresenteerde kunst is qua genre in het experimentele mediakunst gebied. Door een eigenzinnige benadering van mediatechnologie worden door de kunstenaars nieuwe gezichtspunten en ervaringen geboden die bijdragen aan vernieuwing en ontwikkeling.