Blind Spot Sound Art

Het aspect geluid wordt vaak genegeerd, of op zijn best een bijrol toebedeeld. Dit project presenteert een serie ingrepen in de openbare ruimte die op diverse manieren bewijzen dat de ondergeschikte rol van geluid in de ontwerpwereld niet geheel te recht is. De stationshal van het NS Centraal Station functioneert als een soort van publieke poort naar Eindhoven Design Capital en is gekozen om de bijzondere status in relatie tot de omgeving: het is een blinde vlek in de stadsomgeving, waar normaal niemand acht op slaat, ondanks de grote aantallen bezoekers. Tot deze waarneembaar wordt door een publieksgerichte ‘onzichtbare’ toevoeging – Blind Spot Sound Art. De deelnemende kunstenaars weten juist deze plek te raken met hun karakteristieke en onderzoekende applicaties.


De Babylon Machine

NetArt 3

Theme: Infomation overload.
Concept: Peter Heijens

De Babylon Machine

Let op: Na het starten van de Babylonmachine duurt het even voor alle radiostations ingeladen zijn…