Bestuurslid MAD emergent art center

Voor de stichting Multi-art-disc zoeken we versterking van het bestuur.

Het bestuur controleert en stuurt het beleid, op basis van jaarprogramma en beleidsplan.
Het bestuur bestaat momenteel uit 3 personen.

Het bestuur vergadert ca 6 x per jaar. De bestuursleden zijn onbezoldigd.

De aanstelling is conform de Governance Code Cultuur voor de duur van 4 jaar, met mogelijk 4 jaar verlenging.

Hebt u belangstelling neem dan contact op met het bestuur door een e-mail te sturen naar info@madlab.nl

Interesse?

Kies een of meer functies waar je belangstelling voor hebt:


*= verplicht veld