Mac 150

MAD heeft 150 gebruikte Apple MAC’s ter beschikking gesteld voor een kunstproject. Er is een call for proposals uitgegaan naar de bekende media voor kunstenaars. Hier konden kunstenaars op reageren door hun voorstel voor een project met de 150 MAC’s in te dienen bij MAD. Een deskundige jury heeft de ingezonden voorstellen beoordeeld. Helaas was geen project toereikend genoeg om uitgevoerd te worden.