MADbuzz

MAD organiseert regelmatig groepsreizen naar evenementen/locaties in de nabije of verre omgeving, die bovengemiddeld interessant zijn voor kunstenaars en/of technologen.

Vervoer vindt plaats in comfortabele space-wagon of VIPbus, zodat ook informeel op een bijzondere manier contacten worden gelegd.

Eerder bezochte locaties: Montevideo-time based arts, Mediamatic Salon in Baby, V2 Wiretap, Doors of Perception, Studium Generale TU/e.

Belangstellenden kunnen zich opgeven via het contactformulier op de website van MAD, waarna per E-mail nieuwe reizen worden aangekondigd.