Paul Panhuysen: Sounding Empties

Installatie/concert, waarin een voormalige museum ruimte en transportkisten van het Van Abbermuseum worden gebruikt om in het Temporary Art Centre een ruimtegebonden installatie te construeren. Paul:     Bij een recent bezoek aan het TAC zag ik op verschillende plekken grote, lege kratten van kunstwerken, afkomstig van de voormalige opslag van het Van Abbemuseum. Ook zag ik de verlaten ruimten zelf, groot, leeg en verlaten. Deze waarnemingen brachten mij op het idee van een ruimtegebonden installatie. Ik zou de in het gebouw aanwezige kratten nog eenmaal bij elkaar willen brengen in een voormalige museumruimte en deze willen gebruiken als de klankkasten voor een lange snaren installatie, die de gehele ruimte zal vullen en tot klinken brengen. De installatie zal gestemd worden door de verhoudingen tussen de lengtes van de verschillende snaren systematisch te bepalen. Deze stemming zal ook in hoge mate het beeld bepalen. De snaren zullen alle afzonderlijk worden aangespeeld door langzaam draaiende motoren, voorzien van een plectrum. Wanneer iemand de ruimte binnenkomt zal deze automaat via een bewegingssensor worden ingeschakeld. TAC Eindhoven