Waves

WAVES, een onderzoeksproject van Petra Dubach en Mario van Horrik

MAD ondersteunt het onderzoeksproject WAVES van Petra en Mario facilitair, organisatorisch en theoretisch. Het project is gestart in oktober 2010.

Het onderzoek van Petra en Mario richt zich op de volgende gebieden:
* Bewegingsfeedback.
* Subsone (bewegings)feedback.

Achtergrond
In de loop der jaren heeft een deel van het werk van Petra en Mario zich ontwikkeld via feedback.

Feedback (ook wel: rondzingen of geluidsterugkoppeling genoemd) is door hen in verschillende vormen en op diverse manieren toegepast: als installatie, concert, of performance; waarbij indirecte en directe feedback, industriële feedback en mengvormen daarvan gebruikt werden.

WAVES luidt een nieuwe fase in hun werk in: bewegingsfeedback.

Feedback
De klassieke directe feedbackopstelling is: een klankbron (b.v. Elektrische gitaar); een versterker, en een luidsprekerkast. Als je de gitaar op de luidsprekerkast legt en de volumeknop van de versterker helemaal opendraait, dan ontstaat er geluidsfeedback: de ruis het systeem wordt via de gitaar versterkt, en de versterkte ruis wordt weer versterkt, enz; totdat een van de gitaarsnaren in trilling gebracht wordt. Die toon wordt versterkt en doorversterkt, totdat je oren en vervolgens de luidspreker het niet meer aankunnen en kapot gaan.
Petra en Mario hebben in de loop van de jaren technieken ontwikkeld die ervoor zorgen dat feedback gebruikt kan worden als een boeiend concept, waarmee intrigerende kunst gemaakt kan worden.

Zo was hun installatie “DioN.Y.sus’ Scales” (een voorbeeld van industriële feedback) in 2009 onderdeel van het PULS festival in het voormalige NatLab van Philips tijdens de Dutch Design Week.

WAVES: directe bewegingsfeedback

De eerste stap in het onderzoeksproject WAVES is het vervangen van de luidsprekers door shakers. Shakers kunnen op de luidsprekeruitgangen van versterkers aangesloten worden, waarbij de normaliter hoorbare geluidsfrequenties weergegeven worden als trillingen. Zo kan dus d.m.v. feedback met shakers een metalen plaat in trilling gebracht worden. Met relatief lichte shakers (100Watt) kan directe bewegingsfeedback gemaakt worden. De verschillende toepassingsmogelijkheden hiervan worden nu onderzocht, alsmede de praktische verschillen tussen bewegingsfeedback en geluidsfeedback. Het blijkt dat met bewegingsfeedback weer geluid gegenereerd kan worden. Daarbij zijn andere natuurkundige wetten van kracht dan bij geluidsfeedback, en deze verschillen worden in kaart gebracht en geïntegreerd in de verdere ontwikkeling van het project.

WAVES: indirecte bewegingsfeedback

Een tweede stap is het werken met indirecte feedback. Dat is een systeem waarbij geluid, beweging en architectuur volledig in elkaar geïntegreerd zijn. Belangrijkste kenmerk van indirecte feedback is dat het ‘via de lucht’ plaats vindt ( zoals een microfoon die een eindje van de luidsprekerkast staat en gaat rondzingen). Daarvoor zijn shakers nodig met meer vermogen. Dergelijke opstellingen met geluidsfeedback combineren architectuur en geluid tot staande golven in een ruimte. Objecten of langzaam bewegende mensen beïnvloeden deze staande golven, waardoor veranderingen in het geluid veroorzaakt worden. Als in dergelijke situaties shakers gebruikt worden, kan het zo zijn dat grote vellen papier in een ruimte golven, en dat de golfbewegingen veranderen als iemand zich in de ruimte beweegt.

WAVES: indirecte subsone feedback

De (mogelijk) derde stap in de ontwikkeling is om subsone feedback op te wekken. Daarvoor zijn shakers nodig met een subsoon bereik (onder 30 Hertz). Daarmee wordt het mogelijk om ‘ritmische’ feedback te maken (2 Hz is 120 bpm). Daarvoor zijn krachtige shakers en grote ruimtes vereist. Daarmee zou je diezelfde papieren dus een choreografie kunnen laten uitvoeren, die verandert onder invloed van grote bewegende objecten, zoals vrachtauto’s.

Forum
Behalve het praktische onderzoek willen MAD en Petra en Mario ook een forum op het internet starten, waar geïnteresseerde kunstenaars en wetenschappers ervaringen en kennis op dit gebied kunnen uitwisselen , en met elkaar in discussie kunnen gaan. Resultaten van het onderzoek zullen op het forum gepubliceerd worden en kunnen aangevuld worden met soortgelijke en aanverwante resultaten van andere forumdeelnemers.