MAD in beweging

Mad transformeert naar een projectorganisatie, en gaat de komende jaren op zoek naar mensen, partners en programma’s om meer kwaliteit en resultaat te realiseren. Ruim tachtig niet mis te verstane steunbetuigingen voor MAD. Van kunstenaars, wetenschappers, bedrijven, directeuren instituten, kenniswerkers, hackers en architecten. Op een mooie manier getuigen deze van de waarde en kwaliteit van MAD. Verzameld na het negatieve advies commissie Post Eindhoven eind 2009. Lees het hier onder. Mateusz Herczka Locatie: Stockholm, Sweden geplaatst op 03-01-2010 23:55 MAD made it possible to develop “Eindhoven”, a video installation which is now part of the TU/E collection, and on display in the university. There is no good reason to cut funding to MAD at this time. Koert van Mensvoort Locatie: Amsterdam geplaatst op 23-12-2009 22:17 Het is wel heel sneu dat MAD eerst jaren werkt in de onderstroom om kunst & technologie op de kaart te krijgen, om vervolgens – juist nu het belang hiervan in toenemende mate wordt ingezien – te worden afgeserveerd. Een bruisende stad koestert haar onderstroom. Michelle Kasprzak Locatie: Edinburgh, UK geplaatst op 17-12-2009 15:33 MAD is a key part of the new media community in the Netherlands and is an active part of the international Upgrade! network. I look forward to see how MAD develops and grows in the future. adam somlai-Fischer Locatie: budapest geplaatst op 14-12-2009 15:39 i had the pleasure to work with René and hear/see lots of great things about MAD – so I would like to endorse MAD as the founder or prezi.com and kitchenbudapest.hu Paul + Hélène Panhuysen Locatie: Het Apollohuis geplaatst op 14-12-2009 09:40 Ondergetekenden verzoeken u, de volksvertegenwoordigers van gemeente Eindhoven, het advies omtrent MAD niet over te nemen. MAD heeft de afgelopen jaren goede projecten geïnitieerd en gerealiseerd waarbij samenwerking met en dienstbaarheid aan kunstenaars uitgangspunt was. MAD is als geen andere instelling in Eindhoven of in de regio, gericht op samenwerkingsverbanden met kunstenaars, en verdient daarvoor bijzondere ondersteuning van de overheid. Paul en Hélène Panhuysen Het Apollohuis Eindhoven Stefan de Bever Locatie: Eindhoven geplaatst op 09-12-2009 00:10 Het zou dom zijn MAD zijn kans te ontnemen verder te ontwikkelen wat zij de laatste jaren heeft weten op te bouwen. MAD is experimenteel, en zoekt met oa creatievelingen naar samenwerkingsverbanden waarbij techniek en kunst worden verweven. Door een andere interpretatie en het zichtbaar maken van verborgen nieuw ontwikkelde methoden en technieken ontstaan nieuwe dingen. De potentiële meerwaarde die MAD hierdoor weet te genereren zou voor menig ondernemer een voorbeeld moeten zijn. MAD prikkelt, MAD genereert, MAD innoveert, MAD is aanwezig in de openbare ruimte. Kortom; MAD is van algemeen belang. PLANETART Locatie: this world and beyond… geplaatst op 08-12-2009 23:06 MAD is HET artcenter dat zorgt voor internationale uitstraling op gebied van kwaliteit en innovatie van kunst van de stad Eindhoven op wereldnivo. Kees de Groot Locatie: Amsterdam geplaatst op 08-12-2009 19:43 MAD we need MAD as for Media Art Development and for mad as in mad, the madder the better Eric Slaats / Peter Verbeek Locatie: Eindhoven geplaatst op 08-12-2009 14:32 MAD moet blijven! MAD bied een inspirerend platform voor kunstenaars, vormgevers en techneuten, zowel voor professionals als studenten. In de projecten waarin MAD samenwerkt met studenten Fontys Hogeschool ICT heeft MAD een belangrijke rol: niet alleen middels het aanbieden van een platform (Image Radio Festival), ook vanwege de inspirerende begeleiding van studenten. Berry Eggen Locatie: TU/e geplaatst op 08-12-2009 08:43 MAD moet blijven bestaan in Eindhoven. Als geen ander slaan zij de brug tussen technologie en kunst in de Brainport regio. MAD brengt kunstenaars en technologen met elkaar in contact en kan dat omdat MAD de taal spreekt van beiden! Die stem mag niet verloren gaan in Eindhoven, maar moet juist versterkt worden! Julie Arteconomy Locatie: België geplaatst op 07-12-2009 22:15 MAD Eindhoven is een voorganger in de zoektocht om technologie, economie, wetenschap en kunst met elkaar te verbinden. Ook over de grenzen heen in België zijn ze een boeiende en onmisbare partner. Zij ontwierpen nieuwe mogelijkheden en formats om die verbinding mogelijk te maken. Wij copiëerden van hen de format die COCREATIE tussen kunstenaars en bedrijfsmensen bewerkstelligt. Wij ervaarden hierbij hun grote generositeit en poging grenzen te verleggen door samen te werken. In deze moeilijke economische tijden zijn organisaties met een dergelijke doelstellingen en waarden van essentieel belang. MAD moet daarin gehonoreerd worden. Michiel van Bakel Locatie: Rotterdam geplaatst op 07-12-2009 20:42 Emergency…Emergent Art: Luctor et EMERGO! Edwin van der Heide Locatie: geplaatst op 07-12-2009 19:14 MAD heeft de afgelopen jaren op verschillende manieren samenwerkingen tussen (media)kunstenaars, het hi-tech bedrijfsleven en het hoger en universitair onderwijs geïnitieerd. Ze heeft dit gedaan in de rol van producent van mediakunst en in de rol van organisator van expert meetings, symposia, performances en exposities. MAD functioneert in die zin niet alleen als medialab maar ook als organisatie die actief een context voor de dialoog tussen kunst, techniek en wetenschap creëert. Ondanks de initiërende rol heeft MAD zich altijd bescheiden en dienstbaar opgesteld zonder haar naam op de voorgrond te plaatsen. Het zou werkelijk zonde zijn dat een gemotiveerde en kwalitatieve organisatie als MAD zijn subsidie kwijtraakt. Peke Hofman Locatie: CBK Den Bosch geplaatst op 07-12-2009 14:11 Als Eindhoven zichzelf serieus wil profileren als een vernieuwende, creatieve stad staat dit (non)beleid dat volkomen in de weg. Dik Hermes Locatie: TUE: Human-Technology Interaction geplaatst op 07-12-2009 10:24 Hierbij verklaar ik dat ik het zeer betreur dat de steun voor MAD is ingetrokken. Het is één van de weinige organisaties in de regio die op een serieuze manier de brug probeert te slaan tussen wetenschappers, technici, designers en kunstenaars. Zij hebben altijd actief contact met mij, universitair docent gespecialiseerd in geluidsperceptie en sound design, gezocht en gehouden. Welke andere organisatie deed dat? Frans van Alebeek Locatie: Eersel geplaatst op 07-12-2009 10:07 MAD is een van ´Partners in Education´ van Fontys Hogeschool ICT. Het is een ´proven´ Partner voor (met name) onze ICT Media Design (IMD) studenten bij hun projecten, stages. En Rene is daarin een onmisbare spil Oscar Kneppers Locatie: Amsterdam geplaatst op 07-12-2009 10:02 … NOT! Professor Loe Feijs Locatie: Eindhoven geplaatst op 07-12-2009 09:06 In de rijke culturele en technologische mix van de regio Eindhoven neemt het MAD een bijzonder waardevolle plaats in. Bijvoorbeeld in de Technologie and Art Carousel, waarin MAD kunstenaars en wetenschappers bij elkaar bracht. Ik meen dat steun aan MAD tien- of honderdvoudig terugkomt als toekomstig succes van onze ambitieuze design- en high-tech regio. Marleen stikker Locatie: Amsterdam geplaatst op 07-12-2009 09:04 Nu er eindelijk erkenning in Nederland komt voor de cross overs tussen technologie, kunst en wetenschap wordt een van de voorlopers een kopje kleiner gemaakt. Zeer merkwaardig. Wat een verspilling van talent. Eindhoven zou dit soort parktijken juist moeten omarmen. Willem Velthoven Locatie: Amsterdam geplaatst op 07-12-2009 06:44 Juist Eindhoven kan zich niet veroorloven om de cultuur van nieuwe media en technologie te negeren. Tom Veeger Locatie: Eindhoven geplaatst op 07-12-2009 00:30 de commissie Cultuur Totaal heeft in een te korte tijd een advies opgesteld die in mijn ogen een oppervlakkig oordeel velt over MAD. Eindhoven heeft als stad een unieke combinatie van technologie, design en kunst met een diversiteit aan opleidingsinstituten en onderzoekscentra. Het maken van dwarsverbanden tussen deze verschillende werelden kan prachtige projecten opleveren. Juist in dit gebied heeft MAD een brug-functie vervuld en heeft een uitgebreid netwerk opgebouwd aan interessante personen die in deze werelden actief zijn. Er is geen andere organisatie in Eindhoven die in de afgelopen jaren dit op zo’n wijze op plaatselijk niveau heeft vervuld en dit is juist zo belangrijk voor onze stad. Kunstenaars, designers, wetenschappers en technici samen te laten werken op lokaal niveau leverde bij tijd en wijle prachtige resultaten op. Het opheffen van een lab als MAD is dan in mijn ogen onbegrijpelijk, ir Tom Veeger (oud voorzitter commissie Culturele Fondsen gemeente Eindhoven) dr.ir. Stephan Wensveen Locatie: Faculteit ID, TU/eindhoven geplaatst op 06-12-2009 23:39 In November 2006 heb ik vanuit de TU/e samen mogen werken aan het subsidieproject wat door MAD was binnen gehaald. Dit project getiteld ‘Emergent Technology and Art Carousel’ bracht via speed dating kunstenaars, technologie en het regionale bedrijfsleven dichter bij elkaar. De projecten die eruit voort kwamen waren zeer inspirerend. Dit soort initiatieven moeten steun blijven krijgen in de regio Eindhoven! Jo-Anne Green Locatie: Boston/New York geplaatst op 06-12-2009 22:49 MAD’s Upgrade! Eindhoven is a member of Upgrade! International, a network of 34 nodes distributed world-wide to support the creation and presentation of new media art. Please support MAD to insure that this, as well as their other outstanding projects continue. A Adriaansens Locatie: Rotterdam geplaatst op 06-12-2009 22:34 Eindhoven werkt hard aan haar profiel als creatieve stad met creatieve initiatieven. Diversiteit is hierin een noodzaak. MAD als een van de vroege initiatieven draagt al jaren bij deze ontwikkeling. Ook kleinschalige spelers hebben een belangrijke rol juist in deze ontwikkeling waar alles groot gedacht en gepositioneerd wordt. Tapio Makela Locatie: Manchester geplaatst op 06-12-2009 22:34 MAD is a vital part of the media art production and programming that has made the Dutch scene of e-culture so vibrant. During recession one should invest smartly, not cut blindly! Maria Kapteijns Locatie: Eindhoven geplaatst op 05-12-2009 09:01 Kunst en technologie en zeker vernieuwend, MAD hoort thuis in Eindhoven. Het zou zonde zijn als de opgebouwde kennis, contacten, etc. verloren zouden gaan. Boix-Vives Locatie: Eindhoven geplaatst op 03-12-2009 15:48 MAD has to stay alive : this is a source of inspiration and creativity. Eindhoven and its artists just need MAD. Hein Kuiper Locatie: geplaatst op 03-12-2009 13:10 Mad Soms onbegrijpelijk inspirerend. De “integratieprojecten” van creative madness en new technology , geven je het gevoel in de toekomst te leven. Zou veel groter moeten zijn, met b.v.permanente inloop belevings-expo op een zichtbare plek in de binnenstad. Rob Tack Locatie: Nuenen geplaatst op 02-12-2009 11:15 Kruisbestuiving van techniek en kunst levert nieuwe mogelijkheden op. Innovatief dus Raven van Horrik Locatie: Eindhoven geplaatst op 01-12-2009 11:48 MAD verdient een toekomst! Marjon Meijers en Thile de Visser Locatie: geplaatst op 01-12-2009 11:02 Het zou zonde zijn als mooie projecten voor de toekomst afgekapt dreigen te worden. MAD heeft oog voor nieuwe ontwikkelingen, is inspirerend, verrassend en verdient een toekomst! Pelle Groot Locatie: Utrecht geplaatst op 01-12-2009 10:30 In moeilijke tijden wordt er vaak eerst in culturele activiteiten gesneden, terwijl de betreffende zubsidies slechts een paar procent uitmaken van de totaalbegroting van een overheid. MAD verdient de ruimte in een stad als Eindhoven. Het zou niet alleen zonde zijn (sentiment), maar bovendien getuigen van culturele roofbouw in een stad die dit soort initiatieven zo hard nodig heeft als Eindhoven. Dorette Sturm Locatie: geplaatst op 30-11-2009 22:54 MAD heeft zijn sporen verdiend! Frank Kresin Locatie: Amsterdam geplaatst op 30-11-2009 22:50 MAD vervult een belangrijke plek in het eCultuur landschap – oorspronkelijk & betrokken. Juist nu technologie & de maatschappij elkaar steeds meer bepalen zijn kritische reflectie en verbeelding meer dan nodig. MAD vervult die rol en moet nog lang blijven. mirjam van overbeek Locatie: eindhoven geplaatst op 30-11-2009 22:28 Eindhoven gaat prat op kunst & technologie imago. MADlab is hiervan DE enige echte pionier! Koester die diamantjes! Ben er zuinig op! Proxima Locatie: Groesbeek geplaatst op 30-11-2009 19:53 Dit idee is super goed, ik betuig mijn steun! Phaedra Shanbaum Locatie: Manchester, UK geplaatst op 30-11-2009 19:44 I curated a net art show for this festival last year. Its a wonderful program, and I was so happy to have had the chance to be able to participate in it, and really look forward to being able to participate in it in the future. Cutting funding for emerging art is akin to turning your back on the future of art. Support MAD! koen de wit Locatie: Breda geplaatst op 30-11-2009 19:39 Ik betuig mijn steun bij deze! Hoewel gemeente Eindhoven seems to have gone MAD.. jeanne schouten Locatie: eindhoven geplaatst op 30-11-2009 17:39 ik ken Mad niet, maar de inbreng lijkt me goed, gezien de artikelen, dus steun ik jullie, succes, Jeanne Wil Hendriks Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 17:15 MAD heeft zijn sporen ruimschoots verdiend, serieus, hard werkend, enthousiast. De gemeente zou jullie moeten omarmen, fatsoenlijk subsidiëren en blij zijn met zoveel knowhow dat met zo weinig middelen is opgebouwd. Ik vind deze handelwijze meer dan schandalig. Arien Kingma Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 15:24 Erg jammer wanneer een goed, interessant en vernieuwend initiatief ten onder zou gaan. Ook typisch Eindhovens beleid, zonder al te veel oog voor kleine diamantjes, en tegelijkertijd wel overinvesteren op grootschalige projecten met lang niet altijd voldoende toegevoegde waarde. Atelierroute Eindhoven en Regio Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 13:26 Dank aan Mad die het voor ons heeft mogelijk gemaakt de Atelierroute Eindhoven en Regio een “gezicht” te geven. Van het begin dat wij de Atelierroute hebben over genomen hebben zij ons terzijde gestaan om er een succes van te maken.Nu nog steeds zijn zij vernieuwend bezig met onze website,affiche en folder. Mad moet blijven zodat óók wij niet in de problemen komen. Mad is voor ons kunstenaars heel belangrijk in deze stad! Stephanie Lechner Locatie: geplaatst op 30-11-2009 13:23 MAD is één van de weinige organisaties die zich grootschalig inzet voor deze nieuwe kunststroming van Nieuwe Media Kunst/Digital art/E-art… De gemeente hoort de ontwikkeling van dit soort initiatieven te ondersteunen! Zeker als de gemeente ‘Cultuur hoofdstad van Europa’ zou willen worden! Deze situatie is bijna identiek aan het vertrek van V2_ uit Den Bosch naar Rotterdam. V2_ boekt nu erg veel succes daar, wat tot veel spijt heeft geleid bij de gemeente van Den Bosch. Herhaal deze geschiedenis niet, Eindhoven! Hoewel de specifieke details rond de intrekking van de subsidie mij onbekend zijn, betreur ik dit nieuws toch en hoop ik dat de gemeente alles nogmaals overweegt. Kijk wat MAD al bereikt heeft! Laat deze kennis niet verloren gaan! Geert-Jan Driessen Locatie: Maastricht geplaatst op 30-11-2009 13:02 Als je niet investeert in cultureel onderzoek, verzand je uiteindelijk op een doodlopend pad. Mander Liefting Locatie: De Fabriek geplaatst op 30-11-2009 11:31 Tja, het is erg jammer dat het cultuurbeleid weer eens op de schop gaat. Dit is in afgelopen jaren al wel vaker gebeurd maar met minder heftig consequenties. Cultuur kost geld en dat is er ook goed aan. Dat maakt het onafhankelijk van commercie. Hopelijk gaan ze in de toekomst wat beter om met de energie die kleinere initiatieven in het culturele circuit van Eindhoven stoppen. Het is erg jammer dat er nu een aantal kleinere stichtingen over de kop gaan, terwijl de grotere die veel meer man-kracht hebben om door deze subsidie rondes te komen er zonder kleerscheuren vanaf komen. Als je kijkt waar het budget in gaat zitten dan gaat 90% naar de grote initiatieven. Met de afronding van dat bedrag had je makkelijk iedereen kunnen honoreren die nu op 0,- staat. Koen Martens Locatie: Den Haag geplaatst op 30-11-2009 11:23 MAD mag niet ten onder gaan! Onlangs leerde ik MAD kennen, en inmiddels is naar aanleiding van dat eerste contact een toenadering ontstaan tussen de hackerspaces beweging en MAD, met als doel het realiseren van een hackerspace in Eindhoven. Dan komt het natuurlijk niet goed uit als MAD de nek om wordt gedraaid. Het zou zonde zijn om de energie die ontstaat in de samenwerking te dempen. rene adriaans Locatie: eindhoven geplaatst op 30-11-2009 10:30 past helemaal in de lijn van de afgelopen 25 jaar: gooi langzaamaan weg wat waardevol is en houd over waar al genoeg van is. hopelijk hebben de gemeentebestuurders meer verstand en negeert het advies. we willen écht meer dan aleen prestigeobjecten à la strijp s enz. Moniek Darge Locatie: Gent geplaatst op 30-11-2009 10:01 Besparen op kultuur is de grootste fout die een kultuur maken kan! Tamira Tummers Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 09:24 Wel een prijs voor het eindproduct maar niet voor het laboratorium is kortzichtige geilheid. Design als eindstation is het begin van een killingmachine! Danielle Roberts Locatie: Breda geplaatst op 30-11-2009 08:54 MAD is onmisbaar voor de ontwikkeling van media kunst in Noord-Brabant. Als een van de weinige initiatieven op dit gebied in Brabant is het een onmisbare aanjager. De brede en inspirerende activiteiten zijn interessant voor een breed publiek en natuurlijk voor alle nationale en internationale media kunstenaars. Olga Mink Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 01:35 Het mag inmiddels duidelijk zijn dat cultuur niet van bovenaf kan worden gecreeërd, maar vooral van onderaf moet komen om te kunnen bloeien. MAD behoort tot een van de eerste initiatieven op het gebied van kunst en technologie en heeft als kleinschalige organisatie inmiddels haar sporen ruim verdiend. MAD heeft zich jaren ingezet om professionals, amateurs, bedrijven en scholen kennis te laten maken met nieuwe creatieve toepassingen. Het laagdrempelige open karakter en haar verbindende rol betekent veel voor deze stad. Het is treurig dat hier zomaar overheen wordt gewalst en er niet wordt gekeken naar wat er werkelijk leeft in de stad… Jacki Dodemontová Locatie: Eindhoven geplaatst op 30-11-2009 00:05 MAD richt zich op een markt die een snelle ontwikkeling kent. Hun ad-hoc progammering speelt dan ook in op actuele ontwikkelingen. Ze weten met maginale middelen er een interessant gezicht aan te geven. Hun laag drempeligheid biedt toegang voor vele. Hun publieksparticipatie is duidelijk. Deze stichting moet geld krijgen om zich te kunnen proffessionalseren en door ontwikkelen. Arnoud Rigter Locatie: Eindhoven geplaatst op 29-11-2009 20:39 Ik begrijp dat ‘Cultuur Totaal’ binnen vier weken liefst 63 culturele organisaties heeft gemeten aan hun eigen visie (met als kernwoorden ‘sociaal’, ‘economisch’ en ‘ruimtelijk’). Is dit niet juist tunnelvisie? In dat geval lijkt me zo’n snelle beoordeling met zulke scherpe keuzes inderdaad mogelijk. Rob Zimmermann Locatie: Utrecht geplaatst op 29-11-2009 20:35 MAD moet blijven. Phil Knight Locatie: Lent geplaatst op 29-11-2009 20:21 Established art can support itself. Supporting emergent art is supporting the future. The future is created through new ideas and not through “status quo”. The world cries out for new ideas and solutions…the alternative is MAD. Jules Ruis Locatie: Son geplaatst op 29-11-2009 18:39 MAD Emergent Art Center vervult almeer dan 15 jaar het bruisende centrum in de totstankoming van de zogenaamde STAD-gedachte, de integratie van Science, technology , Art and Design. Het mag niet zo zijn dat deze inspirerende kracht door stopzetting van subsidie vanuit de gemeente Eindhoven verloren zou gaan. Rianne Locatie: Eindhoven geplaatst op 29-11-2009 16:19 Vreemd om na het zaaien van een land niet meer te willen helpen bij het oogsten. Ruud Terhaag Locatie: Rotterdam geplaatst op 29-11-2009 16:17 MAD is één van de organisaties die Eindhoven het gezicht geeft van een stad die bruist van creativiteit en techniek. De stad moet deze aantrekkelijkheid behouden, zeker met het oog op de nieuwe ontwikkelingen/bouw activiteiten in Striip Bart van den Hoogen Locatie: Uden geplaatst op 29-11-2009 15:51 Met meer subsidie was MAD nog proffesioneler geweest dan het nu al was. Dennis Epke Locatie: Beek en Donk geplaatst op 29-11-2009 13:29 In plaats van minder creativiteit, hebben we juist behoefte aan meer creativiteit! Marijke Locatie: Eindhoven geplaatst op 29-11-2009 13:10 MAD is een grote steun in de kunstwereld en moet blijven bestaan om projecten van allerlei kunstenaars mogelijk te maken. Refireworks Locatie: Geldrop geplaatst op 29-11-2009 12:05 Ik heb samen met mijn vader ‘PULS’ in het Natlab bezocht. Wij waren onder de indruk van de tentoonstelling. Het zou jammer zijn als dit soort bijzondere dingen niet meer georganiseerd zouden worden. MAD bedankt voor de organisatie en ik hoop dat jullie door kunnen gaan. Jan en Tineke Locatie: Valkenswaard/Eindhoven geplaatst op 29-11-2009 11:46 Waarom MAD weg uit DE design-stad van Nederland????? mario Locatie: eindhoven geplaatst op 29-11-2009 10:32 Als bestuurslid en kunstenaar ben ik al verscheidene jaren verbonden aan MAD. De inzet en het enthousiasme van Rene wordt keer op keer door de gemeente Eindhoven afgestraft. Ook nu weer: dergelijke personen dienen gekoesterd te worden; laat ze hun gang gaan, want ze bereiken veel meer dan welk gemeentelijk apparaat dan ook. De gemeente Eindhoven moest zich diep schamen om weer een initiatiefrijke culturele instelling te verbannen. Foei! Nancy Locatie: Best geplaatst op 29-11-2009 10:07 Onbegrijpelijke beslissingen worden er genomen bij de gemeente Eindhoven inzake de verdeling van de subsidies en deze steekt er met kop en schouders bovenuit, als er iemand een vernieuwende en innovatieve kijk heeft op nieuwe kunstuitingen dan is het René wel met MAD. carmin Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 22:35 MAD has been innovative in combining art and technology in Eindhoven for 15 years! City politics are at work to take advantage of a solid foundation created primarily by the tireless efforts of Rene Pare. Eindhoven is blatently unfair in its decision to terminate all funding for MAD! Such a move is clearly biased and self-serving. Rolf van Gelder Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 17:46 MAD weg? Dat kan NIET! Ik ken René en MAD al vanaf het prille begin (1995). Hij was één van de eerste in de regio die de samenwerking tussen kunst en techniek tot een speerpunt maakte. MAD is al 15 jaar uitstekend bezig en heeft tal van mijlpalen bereikt. Het verdwijnen van MAD zou een blamage voor het cultuurbeleid in Eindhoven betekenen! MAD MOET BLIJVEN! PUNT UIT! Rob van Kranenburg Locatie: Gent geplaatst op 28-11-2009 17:27 Net nu je kan en moet doorpakken ( en dat doet MAD ook) met minimale middelen, moeten stoppen is gewoon niet slim in het hele palet dat eindhoven wil bestrijken als creatieve stad en regio. Natuurlijk is alles tijdelijk en is ‘blijven bestaan’ geen optie, maar het is nog geen tijd voor MAD om te gaan, zeker niet omdat ze zoveel ruimte gemaakt heeft. MAD is quick en dirty en een goede spiegel en provocatie richting high end high tech. Walter Belgers Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 16:45 Ik snap het niet.. Eindhoven als designstad (bijna _de_ designstad van de wereld) en Eindhoven als technologisch centrum van Nederland (Brainport). Wat zou je dan moeten stimuleren? Juist! MAD, de schakel tussen kunst en techniek. Waar kunstenaars iets over techniek kunnen bijleren en vice versa. Corinne Kruger Locatie: Amsterdam geplaatst op 28-11-2009 16:20 Ik ken MAD en ook Rene Pare al jaren en vind dat er een enorm inspirerende invloed van deze organisatie uitgaat. Dat moet beloond worden. Het lijkt mij dat Eindhoven echt zit te wachten op dit initiatief. Petra Dubach Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 16:15 Jammer als MAD weg moet. Goede projecten en al 15 jaar bezig!!!! Ik heb altijd zeer prettig samengewerkt met MAD. Jerome Siegelaer Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 15:10 MAD vervult een, voor kunstenaars en publiek, laagdrempelige laboratoriumfunctie in Eindhoven, waarbij soms goede werken het resultaat zijn, soms mislukkingen maar altijd worden de deelnemende kunstenaars er een stukje wijzer van en wordt het publiek verrast met een mengeling van kunst en technologie. Het zou een gemis zijn als MAD ophoudt te bestaan, en als gemeentelijke steun daarvoor noodzakelijk is dan moet de gemeente Eindhoven daarin haar verantwoordelijkheid nemen. MAD is een stukje ‘underground’ in de stad, zonder welke prestigieuze evenementen een significant deel van hun aanwas en uiteindelijk zelfs draagvlak dreigen te verliezen. Hajo Schilperoort Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 14:51 Ik vind niet alles goed wat MAD produceert, maar als ik eraan terugdenk, dan kwamen de beste en meest verrassende en meest inspirerende lezingen (Upgrade!), kunstwerken (Image Radio, PULS) en contacten van MAD. En dat is toch waar het om gaat, niet? Rien Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 14:39 Een broedplaats waar Techniek en kunst met elkaar verweven worden met steeds nieuwe vergezichten en resultaten! Wat is er nu mooier voor een stad als Eindhoven met een TU/e en Design Academy Een van de projecten van MAD foto: Rien Valk Nancy Locatie: Eindhoven geplaatst op 28-11-2009 14:34 Met Image Radio en Puls voegt MAD iets toe aan Eindhoven. Zou echt jammer zijn als dat verdwijnt! willem Locatie: eindhoven geplaatst op 28-11-2009 14:31 Zeker wel goed bezig!! MAD = GOED, MAD = NODIG Paul Locatie: Amsterdam geplaatst op 28-11-2009 14:29 Voor een recent project goede ondersteuning ervaren door, en prettig samengewerkt met René Paré, MAD. Denk goed na, bestuurders! niek Locatie: eindhoven geplaatst op 28-11-2009 14:25 the pioneers and establishers Leo Locatie: geplaatst op 28-11-2009 14:20 Eindhoven Cultuur Totaal = MAD! Hermen Maat Locatie: amsterdam geplaatst op 28-11-2009 14:05 MAD is belangrijk!!! Henk Daalder Locatie: Eindhoven geplaatst op 27-11-2009 23:18 MAD maakt techniek leuk en inspirerend, precies wat Eindhoven nodig heeft. Paul Desmedt Locatie: Eindhoven geplaatst op 26-11-2009 09:41 Mad heeft in het verleden met o.a. twee IMAGE RADIO festivals en ETAC bijeenkomsten een bijdrage geleverd aan de creatieve uitstraling van Eindhoven. George Fifield Locatie: Boston MA USA geplaatst op 25-11-2009 16:24 MAD has achieved an international reputation as a leader in art and technology. The world-wide new media community knows of Eindhoven because of the programming of MAD. George Fifield director, Boston Cyberarts Festival