Oog+Oor 2014

Oog+Oor 2014

Het bekroonde monument Rietveld Busstop, een art-deco morriszuil onder het stadhuisgebouw van Eindhoven, is een jaarlijks onderwerp voor aanpassing door een geïnspireerde kunstenaar / ontwerper. Dit jaar kozen de beheerders (Gerrit Rietveld bushalte stichting) Studio Friday-uitvinders Paul en Sappho Panhuysen om hun transformatie te tonen.

Eye + Ear is een op sudoko gebaseerd spektakel van beeld- en geluidssequals en patronen. 365 fragmenten van de beiaard op het dak van het stadhuis worden gekozen om één compositie per dag te spelen, gecommuniceerd per uur.

Met dank aan: MAD Emerent Art Center René Paré, Richard van Roy (www.madlab.nl) | Rosemarie Seutiëns, beiaardier van de stad Eindhoven | Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij | RB Design, sudoku-gegevens