Art of Impact – Call

Art of Impact – Call

MADlab is een facilitair – en kennis-platform voor het ontwikkelen van innovatieve applicaties, installaties en prototypes. De maatschappelijke effecten en verbreding van de betrokkenheid van de kunsten in andere sectoren is een belangrijk speerpunt van het beleid.

Met het lanceren van het programma the Art of Impact door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met zes publieke cultuurfondsen ligt er een uitdaging om bijzondere projecten en samenwerkingsvormen te realiseren. Bij één van de voorbeeldprojecten van het Art of Impact programma (The Innocent Body) is MADlab reeds betrokken.

Hierop aansluitend heeft MADlab de volgende call ontwikkeld.

Call for proposals

 

Wij verwelkomen voorstellen van personen of organisaties om een kunstproject te realiseren waarbij bijzondere maatschappelijke resultaten een centrale rol spelen. Zie voor inspiratie en informatie de website van the Art of Impact.

Wij willen graag voorstellen zien die twee of meer van de de volgende clusters uit ons meerjarenprogramma Make the Future verbindt: Life in Creation, Circular Life, Human Technology, Digital Life.

Het wordt aanbevolen gebruik te maken van de expertise die bij MAD en haar netwerk beschikbaar is op de gebieden: Open Data, Sensor technologie, Geluidskunst, Stadslab, Internet of Things.

Stuur voorstellen naar info@madlab.nl voor 15 januari 2015.