‘Redesign the Netherlands in 48 hours’ – Hackathon

‘Redesign the Netherlands in 48 hours’ – Hackathon

redesign-the-netherlands-in-48-hours-posterNieuwe toepassingen om veilige, gezonde, sociale leefomgeving te realiseren en behouden!
De straten waar jij doorheen loopt. De lucht die je inademt. Het park waar je de hond uitlaat. De bodem waar je op staat. Lantaarnpalen. Stoepen. Bankjes. Water. Over alles in jouw directe omgeving is nagedacht. Dat denkwerk is vastgelegd in regels, wetten, bepalingen, verordeningen. De ruimtelijke inrichting van Nederland kent zoveel regels dat alleen specialisten overzicht hebben over het geheel.

Gewone mensen, inwoners, ondernemers zijn de weg kwijt. Informatie is (digitaal) beschikbaar, maar het is veel, niet duidelijk, soms tegenstrijdig en niet transparant. Dat is lastig als je die omgeving handiger, beter of vriendelijk zou willen inrichten. Dat is lastig als je in die omgeving een leuk initiatief wil ontwikkelen. Want wat mag er wel en niet en bij wie moet je zijn?

Dat is de uitdaging die we neerleggen in de Hackathon ‘Redesign Holland in 48 hours’.

 

Vanaf 2019 zijn alle regelingen samengevoegd en vereenvoudigd in 1 Omgevingswet, 1 wet voor de hele fysieke leefomgeving. Maar daarmee zijn we er nog niet. Technologie kan helpen om het doel van die nieuwe wet te realiseren:

  • Inwoners krijgen meer invloed op hun eigen omgeving
  • Overheden, ondernemers en inwoners werken samen aan een (betere) inrichting
  • De weg van aanvraag naar vergunning voor een initiatief wordt veel korter (wat denk je van 1 dag!)

Wil jij ons helpen om met nieuwe technologie een sprong voorwaarts te maken? Om mee te werken aan een Nederland dat we met z’n allen aangenamer en leefbaarder maken? Doe dan mee met de Hackathon. Je gaat aan de slag met data van o.a. de provincie Noord-Brabant, gemeente Eindhoven en Dataland. Met ICT kun je 1 van de 4 vier concrete challenges oplossen. Schrijf 25/26 oktober alvast in je agenda. Aanmeldingsprocedure als ook de uit te werken challenges volgen asap!

Voor meer informatie zie: Country.hack.nl