WIJ Hack – Hackathon

WIJ Hack – Hackathon

WIJHACK

Social Design innovatie hackathon

WIJHACK is opgestart om hulp voor bewoners dichterbij mogelijk te maken.

Dit hebben wij gedaan met een samenwerking van gemotiveerde studenten, start ups en professionals uit de overheid/bedrijfsleven en zo kennis en creativiteit in te zetten voor sociale innovatie.

Met deze expertise hebben wij oplossingen kunnen vinden voor alledaagse problemen en  actuele maatschappelijke processen rond persoonlijke en gezins-hulpvragen en antwoorden.

De Hackaton heeft plaats gevonden op zaterdag 23 september 10:00 uur tot zondag 24 september 18:00 uur in het Albert van Abbehuis, Eindhoven

Deelnemers die hun expertise deelden:

Studenten, start ups en professionals uit overheid/bedrijfsleven, met expertises op de kruispunten van o.a.

 • sociaal / communicatie
 • cultureel / maatschappelijk
 • Smart Cities / Internet of people
 • design / psychologie / sociologie

Laagdrempelige ondersteuning dichtbij de inwoner

Wijeindhoven heeft zich als doel om dichtbij de inwoner haar ondersteuning te bieden.
De ondersteuning dient laagdrempelig en zichtbaar te zijn.

De huidige vorm van het 1e contact met Wijeindhoven gebeurt voornamelijk telefonisch – die centraal georganiseerd is.

 • We willen graag dichterbij onze inwoners zijn
 • We willen meerdere mogelijkheden bieden om in contact te komen met de organisatie
 • We willen zo snel als mogelijk toewerken naar het face-to-face contact (keukentafelgesprek)
 • We willen zo snel als mogelijk hulp/dienstverlening op gang te brengen
 • We willen de inwoner ondersteunen om zelf regie te kunnen krijgen, hebben en houden.

Challenges

Voor, door en met inwoners

 • Hoe kunnen de mogelijkheden van Wijeindhoven aansluiten bij de talenten van de inwoners.
 • Hoe kunnen talenten in de buurt zich manifesteren en effectief ontwikkelen.

Informatievoorziening

 • Hoe kunnen beelden en verwachtingen die inwoners hebben van Wijeindhoven inzichtelijk gemaakt worden.
 • Hoe kunnen (buurt) initiatieven geïntegreerd en inzichtelijk worden gemaakt voor inwoners en aanbieders.

Vormen van toegang

 • Wat is toegang tot Wijeindhoven, hoe werkt dat en hoe wordt dat ervaren?
 • Hoe wordt contact tot Wijeindhoven voor inwoners, medewerkers en extern (digitaal/multimediaal) gefaciliteerd?

Toegepaste fases

 • Informatie fase
 • Creatieve fase
 • Ontwerp fase
 • Realisatie fase