Mixed Realities – Expo

Mixed Realities – Expo

De tentoonstelling richt zich op de integratie van de echte en de virtuele wereld waar “digitaal” en “fysiek” naast elkaar bestaan en op elkaar inwerken in een proces om te komen tot virtuele verhalen.

Door middel van videokunst, gaming, augmented reality, augmented virtuality, virtual reality en hybrid reality worden kunstenaars de auteurs van interactieve werelden. De discipline van “mixed realities” stelt kunstenaars in staat deel te nemen aan “een continu proces van intermenselijke samenwerking waarbij individuen virtuele werelden ervaren en scheppen in samenspel met de overige deelnemers en wat mogelijk wordt gemaakt door nieuwe technologieën” (Sareika).

“Mixed Realities” introduceert een verzameling van “nieuwe” virtuele omgevingen, transformaties van traditionele media en een verscheidenheid aan conceptuele werkelijkheden. De tentoonstelling verkent de percepties en gemoedstoestanden die wij ervaren bij het schakelen tussen de “virtual world” en de echte wereld waarin we leven. De huidige voortschrijdende technologie breekt fysieke barrières af en maakt het mogelijk voor de kunstenaar een gesprekspartner te worden met een virtueel canvas. De tentoonstelling onderzoekt hoe een steeds verder voortschrijdende techniek van videomanipulatie ons vertrouwen in de werkelijkheid kan beïnvloeden, hoe onze huidige realiteit waargenomen, ervaren en veranderd gaat worden in de nabije toekomst door het gebruik van mixed media technologie.

Mixed en Virtual Reality herdefiniëren de grenzen van het conventionele. We onderzoeken hoe het met de introductie van deze parallelle werkelijkheden de actuele discussies rondom verschillende sociale kwesties kan verrijken door het verstoren van datgene wat we ervaren als de basis van ons huidige tastbare bestaan.

OPENING: DONDERDAG 10 MEI OM 15:00 

SLUIT OP 10 JUNI 2018. GRATIS ENTREE

FEATURING:

 • Renee van Oploo
 • Evi van der Kant
 • Channin Scholten
 • Katia Lecomte Mirsky
 • Vincent Lindeboom
 • Sander Veenhof & Jacob Kok
 • Joe M Joubert
 • Bev de Lange
 • Liam Young
 • Donghwan Kam
 • Audrey Large
 • & more

SPECIAL EVENTS:  ART & SCIENCE SALON:  10 JUNI

Meer informatie en contact: Albert van Abbehuis