Apostasis – Other

Apostasis – Other

In het afgelopen decennium zijn onderwijs en onderzoek onlosmakelijk verbonden met geavanceerde technologieën (bijvoorbeeld onderwijs op afstand, open cursussen, virtuele universiteiten). Aan de andere kant maken professionele platforms samenwerking in design en ontwerp mogelijk op gebieden zoals (werktuig)bouwkunde, architectuur, film, computergames enz.

Educatieve ervaring en onderzoek naar nieuwe vormen van collaboratieve kunstwerken (inclusief kunstwerken met rekenkracht) en hun (hybride) tentoonstellingsruimten, heeft de noodzaak benadrukt om een ​​virtuele ruimte te definiëren die realtime samenwerkingscreatieprocedures integreert, en de (directe) definitie van tentoonstellingsstructuren in fysieke en digitale ruimte.

Het belangrijkste doel van @postasis is de ontwikkeling van een dergelijke virtuele ruimte.

Het onderliggende mechanisme van @postasis zal worden geïmplementeerd via een webplatform, waarin geavanceerde creatieve technologieën worden geïntegreerd (bijv. een Unity game-engine, front-end tools voor content authoring, generatief ontwerp enz.), toegangsmechanismen (bijv. slimme apparaten, internet-of-things) en webframeworks voor back-end functies en contentbeheer.

Om de mogelijkheden van @postasis onder de aandacht te brengen, zullen innovatieve gezamenlijke cursussen en generatieve kunstexperimenten worden ontwikkeld tussen de partners onderling, in combinatie met grootschalige artistieke participatieve evenementen in de fysieke en virtuele ruimte.

Het idee van @postasis is gevormd door ervaringen en samenwerkingsvereisten van de Grieks-Franse meester ‘Kunst, virtual reality en multi-user systemen van artistieke expressie’, tussen de Athene School of Fine Arts en Paris-8 University(www.asfa.gr).

Het @postasis-project is geselecteerd voor financiering in het kader van het Europese Erasmus+programma.

Het consortium bestaat uit de Athens School of Fine Arts (www.asfa.gr) en Paris-8 University (http://www.univ-paris8.fr) die bijdragen aan educatief onderzoek en artistieke uitvoeringen, MAD emergent art center (madlab.nl) en ARGENIA (www.argenia.it) die zich ertoe zullen verbinden de mogelijkheden van @postasis aan te halen via seminars en evenementen, en Omega Technology  die de kern van het @postasis-platform zal implementeren

Klik hier voor de @postasis website