Live Lab – Other

Live Lab – Other

Live Lab is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen. Het staat open voor bewoners, overheid en organisaties.

Live Lab helpt bij het realiseren van een betere leefomgeving door innovatieve oplossingen voor implementatie te bedenken. Het is een mobiel en flexibel laboratorium met schermen / digiborden, stemkastjes voor de deelnemers, een op zichzelf staand interactief vandaalbestendig buitenscherm dat in de openbare ruimte kan worden geplaatst. Het wordt ondersteund door een online-omgeving waar achtergrondinformatie, chat en media-uitwisseling mogelijk zijn om de vergaderingen voor te bereiden.

Het project bouwt voort op experimenten in het verleden zoals “Decision rooms”, “Design Spaces” en de huidige “Future Centers”. Live Lab kan echter met een laag budget worden geïmplementeerd en is er prat op zeer gebruikersvriendelijk te zijn.

Bezoek de Live Lab website