Pixel People – Other

Pixel People – Other

Met Pixel People ontwikkelen wij een ‘Experience’ waarin onzichtbare digitale informatiestromen zichtbaar en – waar mogelijk – tastbaar worden door ze te combineren met de fysieke vanzelfsprekendheden uit onze alledaagse wereld.

Wij willen mensen bewust maken van gepaste en ongepaste, maar vooral onzichtbare informatiestromen en de mogelijke invloed hiervan op het individu en de maatschappij. Dit moet hen bewust maken en uiteindelijk vaardiger in het bewaken en op de juiste manier delen van hun identiteit – online en offline.

Het Pixel People programma zal dit bewerkstelligen door een laagdrempelige, verrassende maar ook leuke mixed reality ervaring die door middel van een competitief/progressie element zorgt voor een innemende ervaring die kennis en kunde bij de deelnemer aanwakkert. Het bevorderen van de online-vrijheid, privacy en autonomie van de deelnemers zal meer gelijkwaardigheid en wederkerigheid creëren tussen mens, maatschappij en technologie-ontwikkeling.

Bezoek de Pixel People website