Intimate Particles – Expo

Intimate Particles – Expo

2 December – 13 Januari
Do t/m Zo 13:00 – 17:00
Met: Atty Bax en Hanneke Wetzer

De kunstenaars Atty Bax en Hanneke Wetzer hebben hier een selectie van hun werk samengebracht in de context van het onderliggende thema erotische kunst.

Deze duo-presentatie is ad hoc ontstaan, mede door een persoonlijke fascinatie van mijzelf met dit thema, en de intrigerende reeks foto’s van de kunstwerken van Atty Bax op Instagram en het verschijnen van Hanneke’s werk op Facebook. Technologie speelt hier als een onzichtbare maar oorzakelijke factor een cruciale rol.

In de kunsten, in media en de publieke ruimte is er een scala aan gerelateerde kunst- en media-uitingen: van klassieke naaktstudies en -beelden tot vele zinnebeeldige verbeeldingen van de liefde en erotiek, van Hokusai met Japanse erotische kunst (Shunga) tot Joep van Lieshout met shockerende beelden in de openbare ruimte.

Het is een thema van alle tijden – en een weerspiegeling van de tijdgeest. Moraal, wetgeving, taboes en trends zijn een welkom studiegebied voor de hedendaagse antropologie. Kunst en wetenschap zijn door hun onafhankelijke positie en structurele nieuwsgierigheid een katalysator voor vernieuwing, op sociaal- maatschappelijk en cultureel gebied, maar ook in technologische en economische innovatieprocessen.

Website

 

 

Concubine (Bax) Pyrrha (Wetzer)

“Wat bij Atty Bax zichtbaar wordt gemaakt is het geslachtsdeel zelf: enerzijds explicieter en daarom ook brutaler dan het Naakt, maar tegelijk implicieter en daarom meer tot de verbeelding sprekend dan de Daad. Want in het geslachtsdeel concentreert zich van oudsher de prikkeling van het lichaam dat door de aanblik ervan zelf geërotiseerd wordt.

Het naakte geslacht dat zich onthult transformeert de neutrale situatie tot een erotisch beladen toneel. Aanvankelijk moet dat laatste zelfs letterlijk worden genomen. Het geslachtsdeel vormt een kijkobject in een schouwspel dat door het zien (en gezien-worden) een secundaire betekenis krijgt, boven het niveau van het banale lichamelijk uit. Het wordt vanaf dat ogenblik zowel object van als aanzet tot verlangen of begeerte.

Het moment van de onthulling is daarin wezenlijk. De erotiek gedijt bij de omslag, verandering of transgressie van de situatie. Ze is niet statisch, maar komt tot stand omdat ze geïnitieerd wordt. Ze is geen feit, maar een proces. Dat is de reden waarom het zuivere naakt zo weinig erotisch is, wanneer het zich in niets van de gewoonheid van de mise-en-scène onderscheidt.

Het naakte lichaam dat zich in de banale alledaagsheid als banaal en alledaags toont en beweegt, doodt eerder de erotiek dan dat ze die opwekt. Dat is het altijd wat ontgoochelende geheim van het naaktstrand en het is zelfs de expliciete gedachte achter de Freikörperkultur die als een uitvloeisel van de romantiek vooral in Duitsland tot wasdom is gekomen.

In de vrijheidscultuur die in de late jaren zestig (vooral in Californië) ontstond, speelde deze zuiverheid van het lichaam opnieuw een grote rol. Hier mocht de erotiek wèl expliciet op de voorgrond treden, maar opnieuw werd daarin vooral de onschuld benadrukt – al was het nu een onschuld die zich wèl bewust leek van een sexualiteit die niettemin direct door ironisering bezworen moest worden.”

Citaat: Prof. dr. Ger Groot, TILBURG 2009

Nippie (Wetzer) Persephone (Bax)