Machine in Flux – Other

Machine in Flux – Other
Sunjoo Lee en Ko de Beer zijn artists in residence bij MAD emergent art center. Ze werken voornamelijk aan een project met de naam ‘Machine in Flux – Wood’. Het is een tekenmachine die reageert op verschillende krachten in zijn omgeving en vertaalt deze naar een delicate tekening. Deze tekening lijkt op de jaarringen van een boom.

 

De vorm en tonen van deze tekening worden voortdurend beïnvloed door de omringende lichtintensiteit. Ze zijn momenteel bezig om het te laten reageren op meer stimuli, zoals vochtigheid, temperatuur enz., Geïnspireerd door echte boomgroeipatronen. De machine verplaatst zich in een spiraalvormige beweging door de lijn te volgen die hij tekent. Hoe meer de tekening groeit, hoe meer hij de onzichtbare krachten duidelijk zichtbaar maakt.

 

Gefascineerd door de schoonheid, vorm, langzame en complexe groei van planten, brengen Sunjoo en Ko graag natuur en technologie bij elkaar. In dit project brengt de belangrijkste drijfveer van de huidige technologische ontwikkeling, namelijk bruikbaarheid en productiviteit ter discussie. De kunstenaars kijken naar de overlap tussen machinegedrag en de natuurlijke staat van zijn. Dit project beoogt daarom de mogelijkheden van toekomstige machines te zoeken als een intuïtieve, creatieve en organisch gedragende entiteit.