Tover je Toekomst

Tover je Toekomst

Thuis online de toekomst tekenen op een groot bord op je computer –  samen met anderen!

Picturing the future from home on a large online board on your computer – together!

Live workshop Eindhoven Festival 2020
29 december 11:00 – 13:00

Tover je Toekomst is een interactieve workshop om de toekomst te visualiseren met behulp van een illustrator / kunstenaar Het resultaat is een sciencefiction-tekening met een verhaal. 

Kies een onbewoond eiland van je keuze en maak er iets bijzonders van: schrijf en teken jouw ideeën voor de toekomst op je eiland! Alle eilanden samen worden straks de Archipel van de Toekomst en worden op de website vereeuwigd.

Lees meer en registreer!

Tover je Toekomst is an interactive workshop to visualize the future with the help of an illustrator / artist. The result is a science fiction drawing with a story.

Choose an uninhabited island of your choice and turn it into something special: write and draw your ideas for the future on your island! All islands together will soon become the Archipelago of the Future and will be immortalized on the website.

Read more and register!