Projecten

Eindhoven Maker Faire

Pixel People

Stadslab Eindhoven

Science Hack Day

Albert van Abbehuis

Eindhoven Crazy Parade

Future Makers Factory

Artist in Residence

Tover je toekomst


Eindhoven Maker Faire

Eindhoven Maker Faire is een festival van uitvinding, creativiteit en vindingrijkheid en een viering van de Maker Movement.

Gedeeltelijk science fair, deels country fair, en deels iets geheel nieuws: Eindhoven Maker Faire is een verzameling van alle leeftijden van technische enthousiastelingen, ambachtslieden, opvoeders, knutselaars, hobbyisten, ingenieurs, wetenschapsclubs, auteurs, kunstenaars, studenten en commerciële exposanten. Het brengt fascinerende, nieuwsgierige mensen samen die graag leren en die graag delen wat ze kunnen. Dit festival biedt makers de mogelijkheid om voorbeelden van hun werk te tonen en er met anderen over te communiceren.

Eindhoven Maker Faire is primair ontworpen om vooruitziende makers te zijn die nieuwe vormen en nieuwe technologieën verkennen. Maar het gaat niet alleen om de nieuwigheid op technisch gebied. The Maker Faire biedt innovatie en experimenten in het hele spectrum van wetenschap, engineering, kunst, prestaties en ambacht.


Pixel People

Pixel People wilt mensen bewust maken van onzichtbare digitale informatiestromen en de mogelijke invloed die het heeft op de individu en maatschappij. Het doel is om online vrijheid, privacy en autonomie te promoten om meer gelijkheid en wederkerigheid tussen mensen, de maatschappij en technologische ontwikkeling tot stand brengen.

Het is een ervaring waarin onzichtbare informatie zichtbaar en tastbaar wordt tijdens een wandeling door de stad Eindhoven. Deze mixed reality-ervaring heeft als doel de kennis van de deelnemer te voeden door elementen van competitie, plezier en verrassing. Tijdens de ervaring worden de deelnemers zich bewust en uiteindelijk bekwamer in het bewaken en correct delen van hun identiteit – online en offline.

 


Stadslab Eindhoven

—-

Stadslab Eindhoven helpt een betere woon- en leefomgeving te realiseren door met bewoners en professionals innovatieve oplossingen te bedenken en uit te voeren.

Virtueel en fysiek platform
Stadslab Eindhoven is een virtueel en fysiek platform voor het delen van kennis, ideeën en ervaringen en staat open voor bewoners, overheden en bedrijven. Stadslab Eindhoven speelt in op een brede beweging waarbij directe cocreatie met bewoners en andere stakeholders mogelijk wordt gemaakt. Het ondersteunt bestaande netwerken en communities, maar roept ook nieuwe netwerken in het leven. Het is een instrument om de invloed van bewoners op hun leefomgeving te verbeteren. Tezamen met kunstenaars, designers, architecten en programmeurs worden concrete problemen en verbeteringen inzichtelijk, hanteerbaar en werkbaar gemaakt.


Science Hack Day

Science Hack Day is een tweedaags evenement waar iedereen die  enthousiast is om rare, gekke of serieuze dingen te maken met wetenschap samenkomen. Het idee achter Science Hack Day is om te zien wat mensen binnen 24 opeenvolgende uren kunnen prototypen.

Mensen vormen in de loop van het weekend organisch multidisciplinaire teams: deeltjesfysici werken samen met ontwerpers, marketeers werken samen met raketwetenschappers, schrijvers werken samen met moleculair biologen en ontwikkelaars werken samen met schoolkinderen.

Science Hack Day gaat inherent over het samenvoegen van ideeën, media, technologie en mensen om vonken te creëren voor toekomstige ideeën, samenwerkingen en inspiratie om te lanceren.


Albert van Abbehuis

Albert van Abbehuis is een kunstruimte en cultureel platform beheerd door MAD emergent art center. We willen de samenleving verbinden met de werelden van kunst, wetenschap, design en technologie. De tentoonstellingsruimte fungeert als een platform voor hedendaagse kunsttentoonstellingen, hackathons, meet-ups, interactieve workshops, performances en lezingen. Samen met collega-initiatieven in de culturele sector willen we een ontmoetingsplek zijn voor interdisciplinaire interacties.

Albert van Abbehuis is trots op zowel nationale als internationale samenwerkingen. Als multidisciplinair platform verwelkomen we voorstellen uit zowel de culturele als de wetenschappelijke en technologische sector.


Eindhoven Crazy Parade

 

Elk jaar is de Eindhoven Crazy Parade gehost op de Eindhoven Maker Faire.

Deze parade is een presentatie van alle zelfgemaakte gekke voertuigen gemaakt door kunstenaars, architecten, ontwerpers, maar ook door buurten, hobbyisten en vriendengroepen.

Met enorm enthousiasme doen veel mensen mee aan het maken van bewegende objecten. Van het aanpassen van voertuigen tot het bouwen vanaf nul zijn er verschillende benaderingen die de deelnemers nemen. Tijdens deze parade zul je niet alleen technische hoogtepunten zien in termen van controle, aandrijving of constructie, je zult ook duurzame, artistieke, conceptuele en decoratieve ontwerpen en uitvindingen kunnen bewonderen.

Wilt u meedoen met uw eigen voertuig? Of gewoon genieten van het spektakel?


Future Makers Factory

Future Makers Factory  is een doorlopend educatief programma van MAD emergent art center

De workshops worden begeleid door een ervaren Maker/kunstenaar, waardoor creatief en out-of-the-box denken een extra impuls krijgt en de inhoudelijke kwaliteit wordt gewaarborgd. Zo krijgen jongeren de kans om kennis te maken met nieuwe werkwijzen/ technieken en wordt hun
creërend vermogen ontwikkeld. Het programma laat hen niet alleen nadenken over een duurzame leefomgeving, maar ook hún individuele toekomst: “waar liggen mijn talenten, wat vind ik leuk/interessant, wat kán ik allemaal “(meestal veel meer dan ze denken!). Zo fungeert Future Makers Factory als een waardevolle aanvulling op het basiscurriculum en vormt een brug naar de wereld naast en voorbij de school.


Artist in Residence

MADAIR is ons artist in residence programma voor binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met name door de verbinding met regionale kennisinstellingen (onderwijs), high tech bedrijven, sociale –  en culturele instellingen is dit een interessante plek voor getalenteerde kunstenaars. Residencies zijn op basis van projectvoorstellen van de kunstenaar – die de relevantie voor deze plek en omgeving aangeeft.

Faciliteiten bestaan uit werkruimte, materialen, gereedschappen, advies en begeleiding. Met name zijn er mogelijkheden voor projecten die gebruik maken van elektronica, software, media, netwerken, digital reality, interactie. Eventuele woonruimte dient de kunstenaar zelf te verzorgen.

Concrete kansen zijn ontwikkeling van installaties en mediakunst voor Eindhoven Maker Faire, Manifestations en Strijp-S. Via exposities, publicaties, workshops en presentaties worden de gerealiseerde installaties, applicaties en ervaring verspreid.


Tover je toekomst

Hoe denk jij dat de toekomst eruit ziet? Zullen er vervoersmiddelen zijn of robots die ons bedienen?
Tijdens de Tover Je Toekomst workshop ben jij bezig met je toekomst. Tijdens deze workshop kan jij laten zien hoe jij de toekomst voor je ziet!

Tover Je Toekomst is een workshop waarbij kinderen een eigen toekomst bedenken. In deze interactieve workshop voor kinderen tussen de 6 en 96 jaar kunnen ook de kleinsten de toekomst visualiseren met hulp van familieleden, vrienden of een coach.

De workshop gaat over Science Fiction Tekenen. Hierbij worden je dromen, fantasie, wensen en verwachtingen tot leven gebracht in een blad vol tekeningen, teksten en plaatjes De gecreëerde toekomstbeelden worden tentoongesteld op een verzamelplek online.