artist in residence

MADAIR is ons artist in residence programma voor binnen- en buitenlandse kunstenaars. Met name door de verbinding met regionale kennisinstellingen (onderwijs), high tech bedrijven, sociale Р en culturele instellingen is dit een interessante plek voor getalenteerde kunstenaars. Residencies zijn op basis van projectvoorstellen van de kunstenaar Рdie de relevantie voor deze plek en omgeving aangeeft.

Faciliteiten bestaan uit werkruimte, materialen, gereedschappen, advies en begeleiding. Met name zijn er mogelijkheden voor projecten die gebruik maken van elektronica, software, media, netwerken, digital reality, interactie. Eventuele woonruimte dient de kunstenaar zelf te organiseren.

Concrete kansen zijn ontwikkeling van installaties en mediakunst voor Eindhoven Maker Faire, Stadslab Eindhoven en Albert van Abbehuis.. Via exposities, publicaties, workshops en presentaties worden de gerealiseerde installaties, applicaties en ervaring verspreid.

Residencies hebben geen vaste looptijd – dit is afhankelijk van de mogelijkheden en het voorgestelde project. Aanvragen voor een residency moeten vergezeld van een projectvoorstel worden ingediend bij MAD emergent art center: info@madlab.nl.