About

Inhoud

WAT IS MAD?

Stichting MAD (sinds 1995) is opgericht als kunstenaars initiatief en heeft zich ontwikkeld tot een zeer actieve organisatie met enthousiaste vrijwilligers. Elk met hun eigen specialisatie, die verbindingen ontwikkelen tussen kunst, wetenschap en technologie.

MAD fungeert als laboratorium, platform en provider voor ‘emergent art’: kunst die ontstaat vanuit het spanningsveld tussen culturele – en cutting-edge technologische ontwikkelingen. MAD houdt haar raakvlakken zo groot mogelijk en richt zich tot kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, technologen, publieksgroepen, onderwijs-instellingen, overheden en bedrijven. Dit gebeurt zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het gebruik van netwerken zoals het internet, ICT en nieuwe media bieden de mogelijkheid onderzoek, productie, presentatie, distributie en discussie op interactieve wijze aan de orde te stellen en voor brede publieksgroepen toegankelijk te maken.

Activiteiten worden ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een aantal kerntaken:

  • MAD lab – Laboratorium voor technologie en kunst (creative lab)
  • MAD events – Presentatie, discussie en distributie van emergent art
  • MAD netwerk – Platform voor kunstenaars, onderwijs, onderzoekers en technologen.
  • Open Data – Platform voor dataproducenten, dataverwerkers en datagebruikers.

ONZE VISIE

Transparantie van technologie

Kunstenaars zijn als geen ander in staat onbevangen en onafhankelijk met technologie te experimenteren en met de effecten van technologie op maatschappij en cultuur te spelen en dit te ontwikkelen. De groeiende afstand tussen de burger en de technologische state-of-the-art, maakt het noodzakelijk dat kwalitatief tegenspel wordt geboden door deskundige kunstenaars.

Autonome technocultuur

In de qua technologie en design sterke regio Eindhoven, is onvoldoende contact tussen kunstenaars en technologen. Europees en mondiaal is de kracht van de technologie-status van Eindhoven niet geloofwaardig zonder een ontwikkelde maatschappelijk-culturele ondersteuning. Gestreefd moet worden naar bundeling van krachten op creatief gebied om onafhankelijk van de bureaucratisch-economisch gestuurde verhoudingen de culturele implementatie van technologie te stimuleren.

De synergie activeren

Kennis, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn [gecombineerd] een zeer krachtige factor voor innovatie. Deze eigenschappen komen zowel bij wetenschappers als bij kunstenaars meer dan gemiddeld voor. Door deze groepen te laten samenwerken en te laten experimenteren komen ongekende mogelijkheden naar voren. Het beste van deze twee werelden in gezamenlijkheid ontwikkelen zal zowel de kunst als de technologie nieuwe impulsen geven.

Bestuur en Werknemers

Het bestuur van de Stichting bestaat uit:

Peter de Rooden (voorzitter),

Louis Verbraak (penningmeester/secretaris),

Mark Dijkstra,

Samira de Smedt,

Nus Waleson.

Het bestuur is onbezoldigd.

Directie: René Paré.

MAD heeft werknemers in vaste dienst, en werkt met freelance-, tijdelijke- en oproepkrachten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief, en zijn er regelmatig stageaires en afstudeerders. Bovendien heeft MAD regelmatig artist in residence kunstenaars in huis.

ANBI

MAD is een Algemeen Nut Beogende Instelling. MAD emergent art center is een vestiging van de Stichting Multi-Art-Disc, opgericht 18-05-1995 te Eindhoven.
Het RSIN nummer is 804082856.
KvK-nummer 41093496.
BTW nummer NL8040.82.856.B.01

De vestiging is sinds 1995 op een reeks adressen gehuisvest geweest in Eindhoven: De Lismortel (Alpha Centrum); De Horsten 1 (Multimedia Paviljoen); H. van Brabantplein 17a (Hertoghof); Vonderweg 1 (TAC); Glaslaan 2 (SWA); Vestdijk 280 (Schellens); Achtseweg Zuid 155 (TQ); Don Boscostraat 4 (Social Lab); Von Flowtowlaan 1A (oude grafische school/oude Sint Lucas)

VACATURES

Bij MAD is onze werkomgeving zowel professioneel, creatief, dynamisch als gezellig.
We werken altijd als een team, dus elkaar de helpende hand kunnen bieden is verwacht.

Bij MAD staan we open om de posities aan te passen op basis van uw interesse en leerdoelen.
Momenteel hebben we een aantal openstaande vacatures voor vrijwilligers en stagiaires.

Solliciteer door op de functie van je keuze te klikken en het formulier in te vullen.

Als u meer informatie nodig heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.
E-mail: vacature@madlab.nl
Telefoon: (+31) 040 21 33 032

DOWNLOADS

Algemene Voorwaarden

Voor alle financiële transacties met consumenten die via de website tot stand komen geldt een wettelijk herroepingstrecht van 14 dagen. Hiervoor neemt u contact op met de administratie via e-mail of telefoon.

DONATIES

Betaling aan MAD emergent art center.

iDEAL betaling
Omschrijving 
Bedrag  €
Betaal methode 
Bank