MAD 25 jaar

Vooraankondiging

MAD bestaat 25 jaar in 2020. Dit willen we op gepaste wijze vieren, maar tevens de gelegenheid aangrijpen om de actualiteit van de missie van MAD onder de aandacht te brengen en de discussie hierover aan te gaan.

Bij het 20-jarig bestaan van MAD in 2015 hebben we voor een viering gekozen die een terugblik bood op wat we gerealiseerd hebben in de eerste 20 jaar. Bij de viering van het 25-jarig bestaan blikken we vooruit. We willen met een creatief programma ontdekken wat belangrijk is om de maatschappij van morgen future-proof te kunnen noemen. Hoe gaan we de samenleving inrichten zodat die toekomstbestendig is? En welke rol kan en wil MAD daarin spelen?   

We willen een brede maatschappelijke discussie op gang brengen met wetenschappers, technologen, kunstenaars, filosofen. Wij zitten in 2020 in een situatie waarin de wereld een enorme verandering ondergaat. Wij kunnen als MAD een rol spelen in de anticipatie op die verandering. 

Hiervoor is een dag gekozen waarop we het 25-jarig bestaan vieren met een dagprogramma in de vorm van een interactief congres en een avondprogramma met festiviteiten in virtuele sferen.

Het congres is genaamd The Metaverse*. We gaan forecasting en serious science fiction inzetten.

Het feest is genaamd Dance to the Future en heeft een hybride vorm, fysiek en virtueel.

De datum van de viering is 13 november 2020, zet deze dag vast in de agenda!

In de aanloop naar het evenement worden meer details bekendgemaakt.

Abonneer je hier op onze nieuwsbrief.

Missie MAD

MAD emergent art center is een non-profitorganisatie die zich inspant om technologie te democratiseren, interdisciplinaire innovatie te entameren en sociale creativiteit te bevorderen. 

Wij ontsluiten nieuwe technologieën en maken deze creatief beschikbaar en toepasbaar voor mens en maatschappij met kunstenaars en wetenschappers als katalysator.

Dat doen wij door als een virtueel laboratorium ontmoetingen en samenwerking te realiseren met technische, en creatieve en andere domeinen, makers, denkers en groepen uit de samenleving. 

Wij faciliteren, delen kennis en inspireren, we onderzoeken toepassingen en ontwikkelen open source. Wij realiseren communities, platformen, producties, exposities, festivals en interplanetaire excursies.