Wat is MAD?

MAD emergent art center is een non-profitorganisatie die zich inspant om technologie te democratiseren, interdisciplinaire innovatie te entameren en sociale creativiteit te bevorderen met kunstenaars en wetenschappers als katalysator.

Wij ontsluiten nieuwe technologieën en maken deze beschikbaar en creatief toepasbaar voor mens en maatschappij.

Dat doen wij door ontmoetingen en samenwerking te realiseren, als laboratorium, met technische – en creatieve industrie en andere domeinen, makers, denkers en groepen uit de samenleving.

Wij faciliteren, delen kennis en inspireren, we onderzoeken toepassingen en ontwikkelen open source. Wij realiseren communities, platformen, producties, exposities, festivals en interplanetaire excursies.

ANBI

MAD is een Algemeen Nut Beogende Instelling. MAD emergent art center is oorspronkelijk opgericht als Stichting Multi-Art-Disc, 18-05-1995 te Eindhoven. Het RSIN nummer is 804082856. KvK-nummer 41093496. BTW nummer NL8040.82.856.B.01

De organisatie is sinds 1995 op een reeks adressen gehuisvest geweest in Eindhoven: De Lismortel (Alpha Centrum); De Horsten 1 (Multimedia Paviljoen); H. van Brabantplein 17a (Hertoghof); Vonderweg 1 (TAC); Glaslaan 2 (SWA); Vestdijk 280 (Schellens); Achtseweg Zuid 155 (TQ); Don Boscostraat 4 (Social Lab); Von Flowtowlaan 1A (voormalige grafische school/voormalige Sint Lucas); Gasfabriek 6 (Stadslab Eindhoven in Erfgoedhuis)

Algemene voorwaarden

Voor alle financiële transacties met consumenten die via de website tot stand komen geldt een wettelijk herroepingstrecht van 14 dagen. Hiervoor neemt u contact op met de administratie via e-mail of telefoon.

Sponsoring en partners

Stichting Cultuur Eindhoven

Prins Bernard Cultuurfonds

Zabawas

Fonds Cultuurparticipatie

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Gemeente Eindhoven (www.eindhoven.nl)

Stichting MakerDays

Grafico de Poost (www.poost.nl)

TU/e (tue.nl)

Fontys (Fontys.nl)

Design Academy Eindhoven

Bestuur en werknemers

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Hetty Tindemans – van Tent, Nus Waleson, Maurits Bruel. Het bestuur is onbezoldigd.
Directie: René Paré.

MAD heeft werknemers in vaste dienst, en werkt met freelance-, tijdelijke- en oproepkrachten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief, en zijn er periodiek stageaires en afstudeerders. Bovendien heeft MAD onregelmatig een artist in residence in huis. 

Downloads