MAD

[:nl]MAD emergent art center is een platform dat een draadje spant tussen kunst, techniek, cultuur, wetenschap.
Vanuit deze inspiratiebronnen worden evenementen georganiseerd.
De werkomgeving is dan zowel zakelijk als creatief, dynamisch en gezellig.
We hebben een aantal functies open staan.

Mocht je een studie volgen die aansluit bij MAD en je zoekt een stageplek, dan is het ook mogelijk om stage te lopen bij MAD.

Neem gerust contact met ons op voor meer info, we helpen je graag.
Email: vacature@madlab.nl
Telefoon: 040 21 33 032

Adres: Von Flotowlaan 1A
5653 AD Eindhoven

Solliciteer door op de functie van je keuze te klikken en het formulier in te vullen.

 

Betaling aan MAD emergent art center

Wat is MAD?

Stichting MAD (sinds 1995) is opgericht als kunstenaars initiatief en  heeft zich ontwikkeld tot een zeer actieve organisatie met enthousiaste vrijwilligers. Elk met hun eigen specialisatie, die verbindingen ontwikkelen tussen kunst, wetenschap en technologie.

MAD fungeert als laboratorium, platform en provider voor ‘emergent art’: kunst die ontstaat vanuit het spanningsveld tussen culturele – en cutting-edge technologische ontwikkelingen. MAD houdt haar raakvlakken zo groot mogelijk en  richt zich tot kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, technologen, publieksgroepen, onderwijs-instellingen, overheden en bedrijven. Dit gebeurt zowel regionaal, nationaal als internationaal. Het gebruik van netwerken zoals het internet, ICT en nieuwe media bieden de mogelijkheid onderzoek, productie, presentatie, distributie en discussie op interactieve wijze aan de orde te stellen en voor brede publieksgroepen toegankelijk te maken.

Activiteiten worden ontwikkeld en gerealiseerd op basis van een aantal kerntaken:

 • MAD lab – Laboratorium voor technologie en kunst (creative lab)
 • MAD events – Presentatie, discussie en distributie van emergent art
 • MAD netwerk – Platform voor kunstenaars, onderwijs, onderzoekers en technologen.
 • Open Data – Platform voor dataproducenten, dataverwerkers en datagebruikers.

Visie

Transparantie van technologie Kunstenaars zijn als geen ander in staat onbevangen en onafhankelijk met technologie te experimenteren en met de effecten van technologie op maatschappij en cultuur te spelen en dit te ontwikkelen. De groeiende afstand tussen de burger en de technologische state-of-the-art, maakt het noodzakelijk dat kwalitatief tegenspel wordt geboden door deskundige kunstenaars.

Autonome technocultuur In de qua technologie en design sterke regio Eindhoven, is onvoldoende contact tussen kunstenaars en technologen. Europees en mondiaal is de kracht van de technologie-status van Eindhoven niet geloofwaardig zonder een ontwikkelde maatschappelijk-culturele ondersteuning. Gestreefd moet worden naar bundeling van krachten op creatief gebied om onafhankelijk van de bureaucratisch-economisch gestuurde verhoudingen de culturele implementatie van technologie te stimuleren.

De synergie activeren Kennis, creativiteit en nieuwsgierigheid zijn [gecombineerd] een zeer krachtige factor voor innovatie. Deze eigenschappen komen zowel bij wetenschappers als bij kunstenaars meer dan gemiddeld voor. Door deze groepen te laten samenwerken en te laten experimenteren komen ongekende mogelijkheden naar voren. Het beste van deze twee werelden in gezamenlijkheid ontwikkelen zal zowel de kunst als de technologie nieuwe impulsen geven.

ANBI

MAD is een Algemeen Nut Beogende Instelling. MAD emergent art center is een vestiging van de Stichting Multi-Art-Disc, opgericht 18-05-1995 te Eindhoven. Het RSIN nummer is 804082856. KvK-nummer 41093496. BTW nummer NL8040.82.856.B.01

De vestiging is sinds 1995 op een reeks adressen gehuisvest geweest in Eindhoven: De Lismortel (Alpha Centrum); De Horsten 1 (Multimedia Paviljoen); H. van Brabantplein 17a (Hertoghof); Vonderweg 1 (TAC); Glaslaan 2 (SWA); Vestdijk 280 (Schellens); Achtseweg Zuid 155 (TQ); en sinds 1 december 2013: Don Boscostraat 4 (Social Lab).

Algemene Voorwaarden

Voor alle financiële transacties met consumenten die via de website tot stand komen geldt een wettelijk herroepingstrecht van 14 dagen. Hiervoor neemt u contact op met de administratie via e-mail of telefoon.

Sponsoring/ Partners

Gemeente Eindhoven (www.eindhoven.nl)
Grafico de Poost (www.poost.nl)
Farnell (www.farnell.com)
TU/e (tue.nl)
Fontys (Fontys.nl)
Lumens (Lumenswerkt.nl)

Bestuur/Werknemers

Het bestuur van de Stichting bestaat uit: Hanneke van den Nieuwenhof (voorzitter), Louis Verbraak (penningmeester/secretaris), Arie van Rangelrooij, Mark Dijkstra. Het bestuur is onbezoldigd.

Directie: René Paré

MAD heeft geen werknemers in vaste dienst, maar werkt met freelance-, tijdelijke- en oproepkrachten. Daarnaast zijn er vrijwilligers actief, en zijn er regelmatig stageaires en afstudeerders. Bovendien heeft MAD onregelmatig zgn. artist in residence kunstenaars in huis.

Downloads

[:en]

MAD emergent art center

“The proper artistic response to digital technology is to embrace it as a new window on everything that’s eternally human, and to use it with passion, wisdom, fearlessness and joy.” – Ralph Lombreglia

Clip MAD projects 2009

  What is MAD? Foundation MAD (Multi-Disc Art, 1995) was established as an artists initiative and has become a very active organization with enthusiastic volunteers, each with their own specialization, which develop connections between art, science and technology. MAD acts as a laboratory, platform and provider of Emergent Art: art that arises from the tension between cultural – and cutting-edge technology. MAD maintains its interfaces as large as possible and focuses on artists, designers, scientists, technologists, public interest groups, educational institutions, governments and businesses. This takes place both regionally, nationally and internationally. The use of networks like the Internet, ICT and new media offer the possibility to represent interactive research, development, presentation, production, distributions, and discussions that are accessible for public. Activities are being developed in three levels:

 • MADlab: laboratory for technology and art
 • MADnet: platform for artists, scientists en technologists
 • MADpub: presentation of emergent art

Download

Vision

Transparancy of technology

Unlike anybody else, artists are capable of experimenting with technology in an open-minded, independent way and toying with the effects of technology on society and culture and develop this. The growing distance between civilians and technological state-of-the-art makes it necessary for artists to offer qualitatively high grade resistance.

Autonomous technoculture

Eindhoven is a strong region as far as technology and design are concerned. However, there’s insufficient contact between artists and technologists. On a European and global scale, the strength of Eindhoven’s technology-status isn’t credible without a well-developed social-cultural support. Striving must be to join forces on the creative field to stimulate the cultural implementation of technology independent of bureaucratically-economically steered relations.

Activating synergy

Knowledge, creativity and curiosity are [in combination] a very strong factor for innovation. These qualities occur above average with scientists as well as with artists. By letting these groups work and experiment together, unprecedented possibilities come forward. Developing the best of these two worlds in togetherness will give new impulses to both art and technology.

Credits

Website hosting: Open Kunst Net (www.ok-net.nl). OK-Net is an Open Art Net for public, artists and creative-media producers. Sponsoring: Municipality of Eindhoven, Grafico De Poost, Mazars Accountancy and fiscal services Design, coding, concepts, content: Leo Bakx, Monique Priem, René Jeronimus, René Paré, Pieter Kok, Daan Dobbelsteen, Dennis Glaser, Tinus Schoenmakers, Edwin van Eck, Ruud Crommentuijn, Teun van der Zalm, Paul Zuurveen, Ans Vania, Richard Witvoet, Frank Manders.  MAD is a not-for-profit organization. We welcome gifts and provide help to make donations tax free. An attractive sponsor program is available on request. [:]

2 responses to “MAD”

 1. MAD schreef:

  […] MAD (artikel 9) Er zijn in Nederland genoeg instanties die zich bezig houden met Nieuwe mediakunst en alles wat daar mee te maken heeft. Stichting MAD is daar een goed voorbeeld van. Deze organisatie fungeert als platform voor kunstenaars, ontwerpers, wetenschappers, publiek en andere doelgroepen. Er worden regelmatig evenementen en activiteiten georganiseerd. Kijk voor meer informatie op de site van MAD. […]

 2. […] je Toekomst wordt georganiseert door MadLab, een organisatie die onder andere kunst en technologie samenbrengt en met met een positieve blik […]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.