Pixel People

Madlab, Mad art emergent center, Pixelpeople

Pixel People wilt mensen bewust maken van onzichtbare digitale informatiestromen en de mogelijke invloed die het heeft op de individu en maatschappij. Het doel is om online vrijheid, privacy en autonomie te promoten om meer gelijkheid en wederkerigheid tussen mensen, de maatschappij en technologische ontwikkeling tot stand brengen.

Het is een ervaring waarin onzichtbare informatie zichtbaar en tastbaar wordt tijdens een wandeling door de stad Eindhoven. Deze mixed reality-ervaring heeft als doel de kennis van de deelnemer te voeden door elementen van competitie, plezier en verrassing. Tijdens de ervaring worden de deelnemers zich bewust en uiteindelijk bekwamer in het bewaken en correct delen van hun identiteit – online en offline.

Voor meer informatie bezoek de Pixel People website.